Senaste artikeln

Ofta stängt på folkbiblioteken

8 februari, 2016
Av

Foto: KB/Jens Gustavsson

Fyra av tio folkbibliotek har öppet mindre än 20 timmar i veckan, visar en ny kartläggning från Kungliga Biblioteket.

Läs mer »

Sekretess. Nu också digitalt?

8 februari, 2016
Av

I en ny promemoria, ”Några frågor om offentlighet och sekretess”, föreslår regeringen att bibliotekssekretessen utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek.

Förslaget går nu ut på remiss. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Göteborg får JO-kritik för inställd föreläsning om invandring

5 februari, 2016
Av
Stadsbiblioteket i Göteborg. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Stadsbiblioteket i Göteborg. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Justitieombudsmannen kritiserar Kulturnämnden i Göteborg för Stadsbibliotekets hantering av ärendet. Nya riktlinjer är på gång och tills de står klara väljer biblioteket att inte hyra ut hörsalen till några föreningar alls.

Läs mer »

”Det är extremt meningsfullt att vara bibliotekarie”

4 februari, 2016
Av

Foto: Cato Lein

NY BOK: Rapportboken Varje dag är en vårdskandal är skriven av bibliotekarien Sebastian Lönnlöv efter 600 timmar i äldreomsorgen. Läs mer »

Additional scripts for RSS widget