4
Bibliotekariernas placering när knappt 2000 danskar rangordnat sitt förtroende för olika yrkesgrupper. I topp ligger barnmorskor, läkare och sjuksköterskor, i botten politiker, bilhandlare och journalister. Källa: Danmarks biblioteksförening

Tipsa Biblioteksbladet

Vad händer på ditt bibliotek? På din ort? Tipsa Biblioteksbladet om nyheter. bbl@a4.se
Nr 6 / 2019
Nr 6 / 2019

ur numret

Tema: Biblioteket - en plats för litteraturen? / Årets Bengt Hjelmqvist-pristagare / Bokmässan: Mycket MIK / Är HBTQ-hylla rätt? / Biblioteksguider utbildas i flerspråkighet / Forskning: Starkt patos för demokratifrågor / BBL testar / Debatt / Aktuellt från Svensk biblioteksförening / Jobbtorg