Senaste artikeln

Redaktionsbloggen

11 februari, 2016
Av

Bild: Annika PerssonStockholm 160211: Barnen protesterar

Nu är snart Biblioteksbladet #2 klar för tryck. Vi skruvar på bilder och bildtexter och vänder en sista gång på rubrikerna. Idag kom mejlet med protestbreven och -teckningarna som eleverna i Lorensberga skola gjorde när deras bibliotek stängdes i början av förra året. Många barn protesterar i nya numret. Protester som inte hörsammas och brev som inte får svar. Bara en dryg vecka kvar nu. Håll ut! Läs mer »

Ofta stängt på folkbiblioteken

8 februari, 2016
Av

Foto: KB/Jens Gustavsson

Fyra av tio folkbibliotek har öppet mindre än 20 timmar i veckan, visar en ny kartläggning från Kungliga Biblioteket.

Läs mer »

Sekretess. Nu också digitalt?

8 februari, 2016
Av

I en ny promemoria, ”Några frågor om offentlighet och sekretess”, föreslår regeringen att bibliotekssekretessen utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek.

Förslaget går nu ut på remiss. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Göteborg får JO-kritik för inställd föreläsning om invandring

5 februari, 2016
Av
Stadsbiblioteket i Göteborg. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Stadsbiblioteket i Göteborg. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Justitieombudsmannen kritiserar Kulturnämnden i Göteborg för Stadsbibliotekets hantering av ärendet. Nya riktlinjer är på gång och tills de står klara väljer biblioteket att inte hyra ut hörsalen till några föreningar alls.

Läs mer »

Additional scripts for RSS widget