Senaste artikeln

Biblioteken behövs när nya samarbeten formeras

20 november, 2014
Av

Ett gemensamt ekosystem för forskningsinformation håller på att ta form på nationell nivå. En viktig markering var den konferens om infrastruktur för forskningsinformation som Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet anordnade i oktober. Jakob Kihlberg skriver för BBL:  Läs mer »

Månadens Elin

18 november, 2014
Av

Elin solidaritet

Digital humaniora – nytt forskningsfält

18 november, 2014
Av

PelleSnickarsHur digitaliseringen bidrar till omvandling av vetenskapliga discipliner och bibliotekens roll i det var temat på en internationell konferens på Södertörns högskola i oktober. Jakob Kihlberg var där:  Läs mer »

Vad kostar kulturen?

13 november, 2014
Av

NorrvikenSamhällets utgifter för litteratur, läsande och bibliotek har minskat något åren 2007-2013 medan utgifterna för teater, dans och musik har ökat stadigt under samma period. Det visar bland annat den nya statistikrapporten Samhällets utgifter för kultur från Myndigheten för kulturanalys. Läs mer »

Additional scripts for RSS widget