1,5 miljarder för bemannade skolbibliotek

Ny rapport.Det skulle kosta 1,5 miljarder kronor att ge alla elever i Sverige tillgång till bemannade skolbibliotek, visar en ny rapport.

29 juni 2018 av Stina Loman
Foto: Getty.
Foto: Getty.

Kungliga bibliotekets statistik visar att antalet bemannade skolbibliotek, som är offentligt finansierade, har ökat. Men samtidigt saknar nästan hälften av landets elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek.

Svensk biblioteksförening och fackförbundet DIK vill se en förändring. De tycker att utvecklingen går åt rätt håll men att det går för långsamt. I en ny rapport, Bemanna skolbiblioteken, har de gjort beräkningar som visar hur mycket det skulle kosta om alla landets elever fick tillgång till ett bemannat skolbibliotek.

Prislappen hamnar på 1,5 miljarder kronor. Det motsvarar en kostnad på drygt 2 000 kronor per elever som i dag inte har tillgång till ett bemannat skolbibliotek. I beräkningarna har de utgått från riksvärden på en skolbibliotekarie per 300 elever i grundskolan och 400 elever i gymnasieskolan.

Rapporten konstaterar att en permanent satsning på bemannade skolbibliotek måste ske stegvis och att det endast är möjligt om antalet utbildningsplatser ökar.

Läs mer: 

Läsdelegationen föreslår satsningar på biblioteken

Skolinspektionen: Brister i användningen av skolbiblioteken

Skolverket: Förtydliga skollagen

Många ville bemanna biblioteken