Ett ögonblick, Margareta Berg…

16 oktober, 2013

bibliotekschef Botkyrka som blir pensionär i november. 

Varför blev du bibliotekarie?

– Det var övertygelsen om språkets betydelse som förde mig till biblioteken. Utan språk är man maktlös, utsatt för maktspråk. Vi behöver alla, inte minst barnen erövra ett språk som kan bli ett redskap i tillvaron.

– Bibliotekshögskolan sjöd av politik och samhällsintresse. Vi talade bibliotek och kultur från morgon till kväll. Uppsökande verksamhet och att motverka kommersialismens negativa verkningar var orden för dagen. Vi var övertygade om bibliotekens betydelse som möjliggörare, som en plats för demokrati och utveckling – det är jag fortfarande!

Varför blev du bibliotekschef i Botkyrka?

– Det som lockade mig till Botkyrka var att komma närmare politik och samhällsutveckling igen. Botkyrka är en av Sveriges mest internationella kommuner och här väljer man att se mångfalden som en rikedom. Det här är Sverige i morgon.

– Bibliotekschefstjänsten var ett utvecklingsuppdrag. Botkyrka är en kulturkommun med tro på kulturen som kraft i samhällsutvecklingen. Biblioteken behövde framför allt stärka självförtroendet, bli synligare, bredda verksamheten, sticka ut och ta plats. Mycket att göra men det fanns en gedigen grund och, viktigast av allt, intresse och engagemang för besökarna.

– Fokus på bemötande och en kärlek till platsen och invånarna besjälade dem jag mötte i biblioteken. Kommunens motto Långt ifrån lagom och ledorden för medarbetarna att vara öppen, orädd och energisk ger oss styrka. Vi försöker leva dem.

–I bibliotekets vision står att vi ska ge plats för experiment och nyskapande. Och många djärva satsningar har det blivit – utan att någonsin förlora det demokratiska uppdraget ur sikte. Att hitta former för att ta vara på kraften hos medarbetarna är något som intresserat mig mer och mer. Uppdraget måste vara tydligt men möjligheterna för medarbetare att utveckla och pröva egna idéer är avgörande för att nå full styrka. Jag är oerhört imponerad av det jag ser medarbetare åstadkomma när de får möjlighet att genomföra sina idéer – som exempelvis Botkyrka internationella bokmässa och Öppen scen för det fria ordet. 

Läs mer i BBL nr 8

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

För att undvika spam ber vi dig svara på följande fråga: *

Additional scripts for RSS widget