Andra omgången av Stärkta bibliotek klar

70 miljoner. Nu sprids ytterligare 70 miljoner kronor till Sveriges folkbibliotek i satsningen Stärkta bibliotek.

15 november 2018 av Annika Persson Stina Loman

För andra gången fördelar Kulturrådet medel ur regeringssatsningen Stärkta bibliotek. Myndigheten konstaterar att intresset varit stort även denna omgång. 187 ansökningar om sammanlagt 149 miljoner kronor har tagits emot.

Sammanlagt har över 90 procent av kommunerna sökt och beviljats bidrag för olika satsningar.

– Vi noterar också att fler insatser vänder sig till ungdomar – vilket är glädjande! säger enhetschefen för litteratur på Kulturrådet, Lotta Brilioth Biörnstad.

70 miljoner kronor kommer att fördelas, se mer detaljerad lista på Kulturrådets hemsida.

Malmö stad får bland annat stöd för att utveckla en nationell tjänst för e-medier på många av de vanligaste språken i Sverige. Storuman får stöd för en samisk biblioteksbuss, och Kalmar för en familjeavdelning i biblioteket.

Läs mer:

Ministerns miljoner

Klart: De får pengar från satsningen Stärkta bibliotek

Frågor och svar om biblioteksmiljonerna