Bibliotekens priser delades ut

I går delade Svensk biblioteksförening ut Sveriges biblioteks utmärkelser i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek. ”Jag är fantastiskt hedrad”, säger Aniarapristagaren Johannes Anyuru.

17 november 2017 av Stina Loman

– Det här är ett sätt att manifestera bibliotekens roll i samhället. Priserna är unika eftersom det är bibliotekarier och experter på läsningens praktik som gör urvalet och sitter i juryn, sa Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteksförening, i ett inledande tal vid gårdagens prisceremoni för Sveriges biblioteks utmärkelser 2017.

Totalt delas åtta priser ut. Se bilder från kvällen nedan samt juryns motiveringar.

Foto: Stina Loman
Collijnpriset – Hayri Dündar. Foto: Stina Loman
Foto: Stina Loman
Greta Renborgs pris – Högskolebiblioteket i Borås. Foto: Stina Loman
Foto: Stina Loman
Bengt Hjelmqvists pris – Madelein Enström. Foto: Stina Loman
Foto: Stina Loman
Årets mobila bibliotek – Mobibblan i Sundsvall. Foto: Stina Loman
Foto: Stina Loman
”Biblioteken är en fristad och öppet för alla, de ger fri tillgång till litteratur och information oavsett i vilket skede i livet vi väljer att söka kunskap. Allas delaktighet i samhället och rätten att få tycka vad man vill är grunden för vår demokrati, och också grunden för bibliotekens verksamhet”, sa Karin Strandås, statssekreterare på Kulturdepartementet. Foto: Stina Loman
Foto: Stina Loman
Elsa Beskow-plaketten – Emma Virke. Foto: Stina Loman
Foto: Stina Loman
Carl von Linné-plaketten – Moa-Lina Olbers Croall. Foto: Stina Loman
Foto: Stina Loman
Nils Holgersson-plaketten – Elisabeth Östnäs. Foto: Stina Loman
Foto: Stina Loman
”Jag är fantastiskt hedrad. Utan ett bibliotek hade jag inte varit författare i dag. När jag upptäckte litteraturen som 16-17-åring var det på grund av att det fanns ett bibliotek på min skola där man kunde gå och plocka bland böcker som jag aldrig hade hittat i en vanlig bokaffär”, sa Aniarapristagaren Johannes Anyuru och höll sedan ett långt tal om Harry Martinsons poesi och hans verk Aniara. Foto: Stina Loman
Foto: Stina Loman
Alla pristagare. Foto: Stina Loman

 

ALLA PRISTAGARE:

Collijnpriset

För bästa uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Tilldelas Hayri Dündar för uppsatsen Digital Library evaluation in Swedish academic libraries: A critical study. 

Juryns motivering:

”Uppsatsen spänner över ett brett och aktuellt område för bibliotek, högskolevärlden och kunskapssamhället i stort. Ämnet är framtidsorienterande. Uppsatsen borde kunna inspirera till diskussioner om hur man bäst tillvaratar och tillgängliggör redan utvecklade och populära digitala bibliotekstjänster. Därmed blir den intressant för stora delar av bibliotekarieprofessionen. Uppsatsen har en tydlig struktur som gör det lätt att följa författarens resonemang. Författaren använder både teori och exempel på praktik på ett moget sätt i problematiserandet av det digitala biblioteket. Författaren lyckas kombinera både en kvalitativ och en kvantitativ infallsvinkel när såväl två utvalda akademiska bibliotek som samtliga lärosätesbibliotek studeras utifrån uppsatsens tema. Hayri Dündars text är välformulerad och lättillgänglig. Texten är också utmanande på ett uppfriskande sätt när författaren tillåter sig visa på såväl brister som utvecklingspotential av digitala bibliotekstjänster inom den svenska högskolesektorn.”

Bengt Hjelmqvists pris

Bengt Hjelmqvists pris går till Madelein Enström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå.

Juryns motivering:

”En enig jury har utsett Madelein Enström till 2017 års mottagare av Bengt Hjelmqvists pris. Madelein har gjort en unik insats till gagn för hela landet. Hon har haft folkbildningsperspektivet för sina ögon under hela sin gärning. Hon har verkat för att underlätta för biblioteken att ge en effektiv och jämlik litteratur- och informationsförsörjning till låntagare. Saklig, kunnig och med en stor portion analytisk förmåga söker hon lösningar på såväl stora som små problem. Hennes engagemang för informations- och yttrandefrihetsfrågor präglas av hennes djupa känsla för demokrati och humanism.”

Greta Renborgs pris

Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek tilldelas Högskolebiblioteket i Borås kommunikationsteam.

Juryns motivering:

”Högskolebiblioteket i Borås är en viktig del i arbetet för studenter och forskare inom högskolans område. Biblioteket arbetar aktivt med att levandegörande verksamheten genom samtal, frukostar och andra aktiviteter som placerar biblioteket ”mitt i” Högskolan i Borås både fysiskt och verksamhetsmässigt. Som alla lärosätens bibliotek deltar de i tillhandahållande, utbildning och publicering inom det digitala området. Högskolebiblioteket i Borås vänder sig också aktivt utanför högskolan och sprider forskningen inom BoI-området till det omgivande samhället. Detta får effekt genom att bibliotekets ”loungetalks”, som är fritt tillgängliga på webben, används för kompetensutveckling på olika kommunbibliotek.”

Årets mobila bibliotek

Priset för Årets mobila bibliotek går till Mobibblan i Sundsvalls kommun.

Juryns motivering:

”Att förena ett större biblioteksrum för besökare och personal med en mobil verksamhet kan tyckas vara en omöjlig ekvation, men genom att titta på hur andra än bibliotek har löst det och genom att titta utanför landets gränser går det att få inspiration till detta. Att inspireras av information, arbeta vidare med den och skapa något nytt för att sedan, i sin tur, kunna bli en inspiratör åt kollegor är en viktig aspekt av detta pris. Det behövs verksamheter med idéer som kan förverkligas för att andra ska kunna stå för nästa steg och att vi därmed får en kontinuerlig utveckling. Och utveckling består samtidigt av att ge den egna verksamheten nya förutsättningar, bland annat till samverkan och samarbeten med andra aktörer i samhället. Att skapa nya samverkansmöjligheter gör att den mobila verksamheten tillåter sig att ta en allt större plats, inte bara inom biblioteksområdet utan även inom ett vidgat kulturliv med programverksamhet av olika slag, som mötesplats och träffpunkt, som informationscenter och resurs för demokratisk utveckling. Allt detta är exempel på vad årets pristagare arbetar med. Därför har juryn beslutat att priset Årets mobila bibliotek 2017 skall tilldelas Mobibblan, Sundsvalls kommun.”

Nils Holgersson-plaketten

Tilldelas Elisabeth Östnäs för bästa barn- eller ungdomsbok, för trilogin Sagan om Turid.

Juryns motivering:


”Elisabeth Östnäs har i Kungadottern och fortsättningarna Krigstid och Korpgudinnan givit oss ett mäktigt porträtt från vikingatiden. Kvinnan skildras som krigare, som mor, som hustru och som völva. Läsaren möter en ung kvinna, som tvingas på flykt från sitt hem. Östnäs visar på ett skickligt sätt vad som händer med en människa som tvingas i exil. Det tidlösa sökandet efter ett hem och en identitet belyses på ett kraftfullt sätt. Karaktären Turid skildras i en karg verklighet med oddsen emot sig men med styrka att gå sin egen väg. Det är en våldsam verklighet som beskrivs, men utan att våldet görs till underhållning. Asatro och kristendom beskrivs på ett nyskapande sätt. Starka och minnesvärda scener skapas där ett sparsmakat språk ger berättelsen ett spännande driv. Elisabeth Östnäs har skrivit tre viktiga romaner om vikingatiden för alla åldrar.”

Elsa Beskow-plaketten

Tilldelas Emma Virke för bästa bilderbok, för boken Klä på Herr H.

 Juryns motivering:


”Med en humoristisk glimt och ett direkt tilltal tecknar Emma Virke en både stilren och lätt galen bilderbok för de yngsta. Herr H ska gå ut men behöver hjälp med vad han ska ha på sig. På varje uppslag ställer han en ny fråga till läsaren som i bilden handgripligen får hjälpa honom hitta svaret. Texten är sparsmakad och berättandet sker till stor del genom det genialt enkla bildspråket med Herr H till vänster och läsarens hand sedd från sitt eget perspektiv till höger. Mötet tar plats i en miljö med gammaldags inredning och dova färger från de senaste decennierna. En fyndig blinkning till en förmodad vuxen som läser för barnet. Känslan av att vara ett med berättelsen och att bli sedd är stark genom ett interaktivt och nydanande grepp där bild och text samtalar direkt med läsaren. Emma Virke visar därmed att hon tar barnet på allvar.”

Carl von Linné-plaketten

Tilldelas Moa-Lina Olbers Croall för bästa fackbok för barn eller ungdomar. Hen får priset för boken I mitt namn: en bok om att vara trans.

Juryns motivering:


”Genom intervjuer, tips och fakta får läsaren både gripande och nyanserade skildringar av transpersoners verklighet. Moa-Lina låter många olika transpersonligheter få komma till tals. Hen lotsar läsaren genom könsidentitetsfunderingar, reflekterar kring bemötande, förklarar begrepp och ger oss läsare svar på frågor som inte alltid vågas ställas offentligt. Boken är en angelägen, livsviktig, mångfacetterad och informativ bok om att vara trans idag. Den berör, stärker och bör läsas av många unga, personal inom vård och skola, anhöriga och samhället i stort. En bok som gör skillnad och öppnar mot en värld som är okänd för många.”

Aniarapriset

Tilldelas poeten och författaren Johannes Anyuru.

Juryns motivering:

”Johannes Anyuru tilldelas Svensk Biblioteksförenings Aniarapris 2017 för hela sitt författarskap. Sedan debuten 2003 med diktsamlingen ”Det är bara gudarna som är nya” har han med sin vackert och betonghårt pulserande textkonst borrat sig allt djupare in i samtidens hjärta, utan att förlora kontakten med skapelsens mirakel och vårt kosmiska urspung. I sin senaste bok, romanen ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar”, visar Anyuru att han i Harry Martinsons anda också förmår framlocka den paradoxala strimma av hopp som varje verklig dystopi rymmer.”