Det här händer på Bokmässan

Vet du inte vad du ska göra på mässan? Följ Biblioteksbladets snitslade bana!

22 september 2016 av Adam Westin
Bokmässan 2015. Foto: Niklas Maupoix
Bokmässan 2015.
Foto: Niklas Maupoix

Det fortsätter att storma kring Bokmässan. Vid den här tiden förra året var Ungerns bryska hanterande av flyktingar en het fråga. Att Bokmässan valt landet som tema fick kritik, framstående ungerska författare ställde in sitt deltagande för att markera mot Ungerns kulturpolitik. I år har temat yttrandefrihet hamnat i fokus på ett för Bokmässan oönskat sätt, efter att de svajat i beslutet att låta högerextrema tidningen Nya Tider ha en monterplats. Efter en våg av kritik valde Bokmässan att ställa in Nya Tiders medverkan. Sedan ändrade man sig igen och låter kommer trots allt låta tidningen, som får presstöd, ställa ut. ”En ryggradslös uppvisning”, skrev Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg.

Om du ska på bokmässan – missa inte att mingla med andra bibliotekarier! Bokmässans besöksenkät visar att bibliotekarier är den näst vanligaste kategorin bland mässans branschbesökare. Färre än lärare men fler än kulturarbetare, författare och förlagsfolk. Några biblioteksfrågor som kommer diskuteras på mässan är om den nationella biblioteksstrategin kan innebära en skjuts för tillgängligheten, arbetsmiljöfrågor tas upp under rubriken ”Lite stök får man väl tåla?” och så handlar det mycket om det digitala. Hur har utvecklingen från yrkesutbildning till ämnesutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap sett ut, och borde programmering ta plats i grundskolans läroplan? ”Glappet mellan de som kan och de som inte förstår är alldeles för stort”, säger grundskolläraren och digitala inspiratören Karin Nygårds i mässprogrammet.

Att den svenska tryckfrihetsförordningen fyller 250 år uppmärksammas alltså med tema yttrandefrihet. På torsdagen talar Unescos vice generaldirektör Getachew Engida med syriska poeten Housam Al-Mosilli och iranska författaren Parvin Ardalan, båda är fristadsförfattare i Sverige. Under temat kommer även demokratiminister Alice Bah Kuhnke och nobelpristagaren Herta Müller delta. Givetvis kommer även mängder av författare till mässan för att lansera och signera böcker nere på mässgolvet. Några välkända i seminarieprogrammet är Lena Andersson, Jonas Gardell, Liv Strömquist och ikoniska artisten Patti Smith, som talar om nya boken M Train med KG Hammar, tidigare ärkebiskop.

Vilken är bibliotekens kärnuppgift? I vårt kalendarium hittar du seminarier som kanske tar oss närmare ett svar på det. Två som kommer diskutera just den stora frågan är författaren Kristoffer Leandoer och litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström.

Nio bibliotekspunkter

Nationell biblioteksstrategi

Torsdag 11:00 – 11:45

”Gult med inslag av grönt”, sa Erik Fichtelius när BBL bad honom beskriva läget för Sveriges bibliotek i trafikljusets färger. En lägesrapport presenterades under Biblioteksdagarna i maj. På Bokmässan möts samordnaren Erik Fichtelius, riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, Calle Nathanson som är ordförande i Svensk biblioteksförening och Camilla Batal från MTM och diskuterar jämlik tillgång, tillgänglighet, det demokratiska uppdraget och mycket annat som rör bibliotekens framtid.

Hur ska vi kunna öppna en pdf om 100 år?

Torsdag kl 12:00–12:45

Bibliotekshögskolan i Borås anordnar seminarium om hur institutioner som samlar mängder av digitalt innehåll ska kunna säkerställa att materialet finns tillgängligt i framtiden. Mark Hedges, chef för Center for e-Research på Kings Collage i London, Sanja Halling och Göran Kristiansson från Riksarkivet, it-konsulten Peter Voisey, och Bengt Neiss från Kungliga biblioteket diskuterar.

Interaktiva medier och lärandemiljöer

Torsdag, 12:00 – 12:45

Vad innebär barns och ungdomars uppväxt i ett digitaliserat samhälle för lärande och utbildning? Hur formas lärarens roll? Simon Lindgren och Elza Dunkels, redaktörer till Interaktiva medier och lärandemiljöer, belyser olika synvinklar på dagens utbildning med fokus på digitalisering. Simon Lindgren är professor i sociologi vid Umeå universitet. Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.

 Vad är bibliotekens roll i samhället?

Torsdag kl 16:30–16:50

Författaren och litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström tar sig an den stora frågan tillsammans med författaren Kristoffer Leandoer, aktuell med romanen De försvunna böckernas bibliotek. Vad är bibliotekens kärnuppgift idag och i framtiden?

Mångspråksprojekt på Gävles gymnasieskolor

Fredag, 10:00 – 10:20

Bibliotekarierna Sara Gagge, Brita Sjögren och Diana Hedin berättar om sitt projekt som går ut på att alla elever på de tre kommunala gymnasieskolorna ska ha tillgång till skönlitteratur på sitt eget modersmål.

Folkbiblioteken och flyktingarna

Fredag kl 10:00–10:45

Folkbiblioteken har fått mycket beröm för hur de hanterat de många flyktingar som anlände till Sverige under förra hösten. Som ett centrum för information och kultur, en hub för lärande och en unik mötesplats har biblioteken stora möjligheter att hjälpa nya invånare in i samhället. Hur ska biblioteken arbeta vidare? AnnMari Davidsson, enhetschef för Angereds bibliotek, Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, Anja Dahlstedt, verksamhetschef i Botkyrka, Niclas Lindberg, fd generalsekreterare för Svensk biblioteksförening och Katarina Michnik från bibliotekshögskolan deltar i samtalet.

Ge dina barn ett nytt språk!

Fredag kl 11:00–11:45

Kan barn och föräldrar lära sig programmera tillsammans? Om programmering läggs i läroplanen – vilka ska lära ut? Det är några av frågorna som diskuteras. Alla har glädje och nytta av att kunna grunderna i programmering, menar Måns Jonasson på internetstiftelsen i Sverige. Deltar gör även Karin Nygårds, aktuell med UR-programmet Programmera mera samt Johan Wendt, grundare av Kodcentrum.

Jakten på de stulna böckerna

Fredag kl 12:00–12:45

Mellan 1995 och 2004 stal en dåvarande anställd dyrbara böcker från Kungliga biblioteket och sålde på den internationella marknaden. Greger Bergvall och Jan Ottosson från KB berättar om arbetet med att spåra och återbörda böckerna, Lars Korsell på BRÅ berättar om insider- och kulturarvsbrott. Det har gjorts både en SVT-serie och en P1-dokumentär om KB-tjuven, som sprängde sig själv till döds i sin lägenhet 2004.

Bibliotekens ansvar för minoritetsspråken

Fredag, 13:00 – 13:45

Nya bibliotekslagen från 2014 innebär att biblioteken idag har ett tydligt ansvar för de nationella minoritetsspråken. Undersökningar visar att kvaliteten på utbud och verksamhet på minoritetsspråk skiftar avsevärt mellan svenska bibliotek. Medverkar gör Kaisa Syrjänen Schaal, jurist och chef på enheten för flerspråkighet, Svenska kyrkan, Elvis Stan, brobyggare på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg, Tomas Woodski, Lava bibliotek & verkstad på Stockholms Stadsbibliotek och ledamot i språkrådets referensgrupp för jiddisch.

Missa heller inte Biblioteksbladets punkter:

Biblioteksbladet 100 år

Torsdag 12:30 – 12:50 i seminariesal F3
Fredag 13:30 – 13:50 i Svensk biblioteksförenings monter (C02:32).

Professorn i biblioteks- och informationsvetenskap Olof Sundin och Biblioteksbladets tidigare chefredaktör Barbro Blomberg diskuterar bibliotekets uppgift då och nu med moderator Annika Persson, chefredaktör.

När demokratin utmanas

Torsdag 16:00 – 16:30 i Svensk biblioteksförenings monter (C02:32)

Har bibliotekarierna en uppgift när stövlarna trampar utanför? Eller när desinformationen ökar? Och hur ser den uppgiften ut? Lyssna på tidigare biblioteksrådet Barbro Thomas och projektledaren för ”Bibliotek mot rasism” i Varberg, Kajsa Åberg. Moderator: Annika Persson, chefredaktör.