Ingår i temat Bibliotek till salu

Dominanten Axiell vill bli större

Axiell är världsledande leverantör av tjänster för bibliotek, skolor och museer. Genom att driva bibliotek i Nacka tar företaget ett steg till. Dominanten vill växa sig dubbelt så stor.

26 oktober 2017 av Marika Sivertsson Thord Eriksson
Axiells ledningsgrupp har möte. Från vänster Eva Houltzen, vd Axiell Media, Adam Schatz, vd Axiell ALM samt Oskar Bergenudd, controller samt koncernchefen Joel Sommerfeldt. Foto: Daniel Nilsson
Axiells ledningsgrupp har möte. Från vänster Eva Houltzen, vd Axiell Media, Adam Schatz, vd Axiell ALM samt Oskar Bergenudd, controller samt koncernchefen Joel Sommerfeldt. Foto: Daniel Nilsson

Axiell har i det tysta vuxit till en internationell koncern med en vision om att bygga en digital plattform där museer, folk- och skolbibliotek möts. Genom plattformen ska kunderna världen över få tillgång till varandras innehåll – och samtidigt blåsa upp Axiells omsättning till den årliga miljard kronor som bolaget siktar på.

Vägen till Nacka

1989  Axiell Teknik AB bildas.

2001 Företaget köper BTJ System AB.

2008 90 procent av folkbiblioteken i Norden använder någon av Axiells produkter.

2009 Veberöds bibliotek i Lund är först i Sverige med att använda Meröppet.

2011 Har över 2000 kunder inom biblioteksområdet och räknas som världens största leverantör av bibliotekssystem för folkbibliotek.

2014 Köper KE Software i Melbourne och blir världsledande inom it-system för arkiv och museer. Köper också Alvera AB i Umeå som ska bidra till att utveckla tjänsterna till skolbibliotek.

2015 Köper Elib AB och blir dominerande leverantör av e-media till biblioteken.

2016 Axiell Frankrike skapas i och med köp av bolaget Mobydoc. Går in på biblioteksmarknaden i Tyskland med köpet av BiBer.

2017 Köper resterande aktier i det som tidigare var Elib, numera Axiell Media, av Bonnierförlagen, Norstedts, Natur & Kultur och Piratförlaget. Vinner upphandlingen av tre bibliotek i Nacka.

– Vi brukar säga att vi har museer här, med metadataobjekten, vi har biblioteken som förvaltar och distribuerar kunskap och lärande och läsande, och så har vi skolorna som konsumerar.  Och då finns det en brygga mellan de här tre fundamenten i vårt samhälle. Det är det som vi försöker digitalisera och därigenom också förmedla på ett effektivt sätt, säger Axiells koncernchef Joel Sommerfeldt.

Frågan är hur Nacka passar in i den visionen? 

– Det passar jättebra in. Men jag vill helst inte prata om det förrän upphandlingen är klar.

Joel Sommerfeldt svarar varken på generella frågor om att driva egna bibliotek, eller på frågor om de tre bibliotek i Nacka som bolaget kommer att driva från 1 januari 2019, om inte kommunens upphandling av någon anledning rivs upp.

Upphandlingen är starkt kritiserad från både höger och vänster och har överklagats av ett annat av de företag som lämnade anbud. Ärendet är vid Biblioteksbladets pressläggning ännu inte avgjort.

Folkbibliotek i norden och delar av Europa är Axiells största affärsområde. Joel Sommerfeldt är orolig över att biblioteken inte lyckas vara relevanta för den växande andelen konsumenter av digitala medier. Om biblioteken inte hinner med i en utveckling där privat mediekonsumtion blir allt mer tillgänglig, hotar det Axiells affärer.

– Men den konkurrens vi har i Sverige är i första hand att biblioteken inte uppfattas vara primära och berättigade. Det är vårt största hot och vår största utmaning. Vi måste ge konsumenterna samma möjligheter att konsumera från biblioteken som från det privata, konstaterar han.

Axiells koncernchef Joel Sommerfeldt på huvudkontoret i Lund. Foto: Daniel Nilsson
Axiells koncernchef Joel Sommerfeldt på huvudkontoret i Lund. Foto: Daniel Nilsson

Axiell har behov av att snabba på bibliotekens utveckling i den digitala världen. Enligt anbudet för upphandlingen i Nacka har Axiell en vision om att biblioteken i Nacka blir en ”kraftfull resurs i lokalsamhället”. Företaget vill sammanföra det fysiska och det digitala, öka bibliotekens digitala ambitioner och samtidigt ta in lokalsamhällets aktörer i biblioteken: ”Vi ser detta som möjligt och i stadd utveckling, dock i en takt som vi upplever för långsam för att stärka folkbibliotekens överlevnad och potential”, heter det i anbudet.

Det här är Axiell

Axiell Public Library där Axiell Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland och Storbritannien ingår. 3000 folkbibliotek är kunder.

Produkter: Verktyget för det digitala biblioteket, Axiell Arena, används i hela affärsområdet samt av mer än hälften av biblioteken i Sverige.

Bibliotekssystemet Book-IT finns på mer än hälften av alla folkbibliotek i Sverige. Även bibliotekssystemet Libra.se är Axiells produkt.

E-hub, som gör det möjligt att låna från olika e-medialeverantörer utan att lämna bibliotekets webplats.

Axiell Meröppet som automatiskt sköter öppning, stängning och övervakning av biblioteket.

Den senaste stora lanseringen är det molnbaserade bibliotekssystemet Quria, som Drammen i Norge började använda i september. Quria är en del av Axiells satsning på en integrerad plattform för bibliotek, museer och arkiv. Den kommer att lanseras i fler länder, troligen med start i England och Tyskland där de senaste av Axiells förvärv finns.

Axiell Media är med Elib ledande i Norden för distribution av e-böcker och ljudböcker. I Sverige använder 97 procent av biblioteken Elib. Nyligen släpptes ljudboksappen Biblio för lyssning på lånade ljudböcker.

Axiell ALM levererar it-lösningar för arkiv och museum. Den digitala plattformen Axiell Collections och ett antal system används av 3400 institutioner i 55 länder. De största marknaderna är Kanada, USA, Mellanöstern, England och Australien. Axiell har även verksamhet i bland annat Qatar, Abu Dhabi och Israel.

Axiell Education finns i Norden, främst i Sverige och Norge, med det molnbaserade skolbibliotekssystemet Welib.

I utfästelserna ingår att etablera ett nytänkande kring samspelet mellan fysiskt och digitalt rum, samt att etablera en lokal digital plattform – den digitala tredje platsen.

Joel Sommerfeldt är inte bara otålig i fråga om bibliotekens förändringstakt, han skulle också gärna se att Axiells egen systemutveckling fick gå fortare. Företagets kunder är offentligt finansierade och tillsammans med affärens art – att sälja system som innebär stora investeringar och som inte byts ut i en handvändning – ger det en stabil grund för utveckling.

Men tryggheten har ett pris.

– Vi har långa kundrelationer; det är både bra och dåligt. Ibland skulle man vilja förändra saker och ting snabbare, men å andra sidan tillåter inte kunderna det, säger Joel Sommerfeldt.

Med 511 miljoner kronor i omsättning under 2016 har Axiell nått halvvägs till målet om miljardomsättning. Det är Joel Sommerfeldt som har drivit på Axiell Groups snabba expansion utomlands, bolaget har numera verksamhet i 55 länder.

Den 57-årige koncernchefen hade gjort karriär inom tillverkningsindustrin när han strax efter millennieskiftet blev vd för Bibliotekstjänst/BTJ.

Han kom in i Axiells styrelse när BTJ System såldes dit. Med det förvärvet blev Axiell stora på den svenska marknaden och kunde också börja sin internationella resa. Företag köptes i Danmark, i Finland och i England.

Efter flera år i styrelsen i olika delar av Axiell klev Sommerfeldt in som VD för moderbolaget Axiell Group 2011. Omsättningen hade stått still tre år i rad, samtidigt som bolaget aktivt sökte företag att köpa utanför Norden.

Med sig hade han en strategi för hur det då huvudsakligen nordiska biblioteksbolaget skulle växa globalt. Främst har Axiell Group vuxit på affärsområdet ALM, den marknad där lösningar för digitalisering av arkiv och museer finns. Även specialbibliotek ingår.

Frågor om Nacka eller privat biblioteksdrift generellt besvarar han alltså inte, men Joel Sommerfeldt har däremot inget emot att berätta hur han ser på Axiells fortsatta verksamhet i Sverige.

Den svenska marknaden är själva kärnan i Axiells affärsområde Public Library. Här har bolagets funnits sedan 80-talet och det är här den starkaste dominansen och de längsta relationerna finns. Konkurrensen kommer framför allt från norskägda Bibliotekscentrum som i dagsläget har avtal med 57 svenska kommuner om bibliotekssystemet Mikromarc.

– Grunden för hela vår existens är att jobba nära kund, att utvecklas tillsammans med kund.

Joel Sommerfeldt målar upp en bild som kan tolkas som en föraning om fler långtgående engagemang som det i Nacka, eller åtminstone fler täta samarbeten med offentliga aktörer.

– Jag tror att vi i större utsträckning kommer att jobba tillsammans med kommuner, städer eller konsortier som går ihop för att skapa ännu effektivare lösningar. Det kommer projekt framöver där vi försöker knyta ihop museer, skola och bibliotek för att digitalisera.

Han framhåller Stockholm som ett ”praktexempel” där mycket kultur finns tillgängligt.

– Det går faktiskt att digitalisera det och distribuera det till skolor och till oss som bor i städerna på ett effektivare sätt. Och skapa en ännu större upplevelse när man väl går till museet.