nr 09 / 2015

Accesskanpen – KB i unikts avtal som möjliggör fjärraccess / Debatt: Utveckling inte avveckling / Tema Flykting: Biblioteken en fristad / Utblick: Bibliotekarier ska styra undervisningen