nr 09 / 2015

Accesskanpen – KB i unikts avtal som möjliggör fjärraccess / Debatt: Utveckling inte avveckling / Tema Flykting: Biblioteken en fristad / Utblick: Bibliotekarier ska styra undervisningen
15
språk utöver svenska är representerade i det kapprumsbibliotek som öppnat på förskolan Terrassen i Sollentuna. ”Vi har sedan ett tag tillbaka sett att förskolor får allt svårare att hinna ta sig till biblioteket. Därför vänder vi på det och kommer till förskolorna och jobbar istället uppsökande mot dem”, säger kommunens bibliotekschef Anna Edquist i ett pressmeddelande.

Tipsa Biblioteksbladet

Vad händer på ditt bibliotek? På din ort? Tipsa Biblioteksbladet om nyheter. bbl@a4.se