nr 02 / 2017

Porträttet: Anne Stigell slåss för rätten att läsa / Tema: Plats för nyanlända / Plattform för lärande / Folksagorna ger kraft / Integrationen startar på biblioteket / Kommentar: Hej nätbyråkrat! / Ny modell: Karlstads universitet / Så gjorde vi: Bättre sexhylla / Debatt: Om bokmässan / Forskning: Cirkelboom på biblioteken

Tipsa Biblioteksbladet

Vad händer på ditt bibliotek? På din ort? Tipsa Biblioteksbladet om nyheter. bbl@a4.se
15
Så många fler sökte (enligt Arbetsförmedlingen) skolbibliotek­arier i dec 2017-feb 2018 än mot­svarande period året före. För övriga bibliotekarier hade ­siffran istället sjunkit med 14.

De offentliga biblioteken samverkar, det finns ingen skyldighet för andra bibliotek att göra det.

Författarförbundet tog ställning mot privatisering av folkbiblioteken i en debattartikel på SVT opinion den 27 feb 2018.