nr 03 / 2017

Porträttet: Kai Ekholm / Tema: Kolla källan / Vem kan man lita på? / Källkritik för alla åldrar / Skolbiblioteken tar plats i läroplanen / Kampen om sanningen / Ny modell: Musikhögskolan / Så gjorde vi: Tillgänglighet / Kommentar: Folkbibliotekens uppdrag / Debatt: Kulturanalysen brister / Forskning: E-boken kryssar i motvind

Tipsa Biblioteksbladet

Vad händer på ditt bibliotek? På din ort? Tipsa Biblioteksbladet om nyheter. bbl@a4.se

Citerat

På det hela taget är sanningen en större prövning för människan än lögnen.

Författaren Lena Andersson undrar i DN (18/3) om det verkligen är mer källkritik vårt samhälle behöver. Hon finner att det sällan är ”sakfrågorna som är problemet, utan vad vi anser att fakta ger oss tillåtelse att göra mot individer i det goda samhällets namn”.
10
Procent. Så mycket högre är antalet besök på Malmö stadsbibliotek (970 000) 2016 än 2015. Antalet lånekort har samtidigt ökat med 20 procent. Biblioteket konstaterar att det inte varit så populärt sedan 2003.