Förlängd ansökningstid till Stärkta bibliotek

STÄRKTA BIBLIOTEK.Nu är det bestämt. Kulturrådet skjuter fram sista datum för ansökningar till Stärkta bibliotek och för inköpsstöd till folk- och skolbibliotek.

27 mars 2020 av Annika Clemens

Sista dag för att söka medel från Stärkta bibliotek flyttas fram två veckor från den 2 april till den 16 april.

Det görs med anledning av coronaviruset för att möta kommuners och organisationers ändrade behov som har uppkommit i spåren av virussmittan.

– Vi hoppas att det räcker med två veckor, säger Nina Ström, Kulturrådets handläggare för stödet till Stärkta bibliotek.

– Det handlar också om att vissa kommuner är i gång och räknar med att få pengarna. Om man skjuter på ansökan skjuter man också på beslutet.

Besluten om vilka som får bidrag inom Stärkta bibliotek och hur mycket det blir ska trots allt komma före sommaren som det var tänkt. Handläggarna får därmed två veckor mindre på sig att hantera ansökningarna, men det ska fungera ändå, säger Nina Ström.

Nina Ström, handläggare på Kulturrådet, jobbar med ansökningar till Stärkta bibliotek. Foto: Kulturrådet.

Ansökan för inköpsstöd till folk- och skolbibliotek flyttas fram till den 7 maj. Samtidigt skjuts även sista dag för redovisning av inköpsstödet fram tre veckor, till den 28 april.

Läs mer: Sista året för Stärkta bibliotek