Frågor och svar om biblioteksmiljonerna

225 miljoner årligen.Under fredagen höll Kulturrådet ett webbinarium om satsningen Stärkta bibliotek där 225 miljoner kronor delas ut årligen under tre år till folkbiblioteken. Handläggare Nina Frid svarade på frågor om ansökningar.

16 februari 2018 av Stina Loman
Nina Frid och Susanna Höijer är litteraturhandläggare på Kulturrådet. De arbetar med stödet Stärkta bibliotek. Foto: Kulturrådet
Nina Frid och Susanna Höijer är litteraturhandläggare på Kulturrådet. De arbetar med stödet Stärkta bibliotek. Foto: Kulturrådet

Kulturrådet kommer att genomföra regeringens treåriga satsning på folkbiblioteken. Totalt delas 225 miljoner kronor ut varje år under 2018-2020.

Sedan tidigare har Kulturrådet berättat att folkbiblioteken kan ansöka om bidraget vid två tillfällen i år. Om det kommer att bli ett tillfälle de övriga två åren är ännu inte klart.

Under fredagsförmiddagen höll Kulturrådet ett webbinarium där de berättade mer om satsningen.

Enligt förordningen är det kommuner som kan ansöka. De kommuner som vill samarbeta med ett projekt kan skicka in en gemensam ansökan, men bör då ha en huvudsökande. Regioner kan däremot inte ansöka.

– Vi har fått frågan om folkbiblioteken själva kan söka, och där ser det lite olika ut beroende på om de har rätt att vara firmatecknare. Men stödet fungerar som inköpsstödet, säger Nina Frid, handläggare på Kulturrådet.

Vad folkbiblioteken kan ansöka om är väldigt öppet. Men syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheterna. Stödet ska också ge långsiktiga effekter för att nå fler och öka inkludering och delaktighet.

Ansökningarna ska vara grundade på bibliotekslagen, och det går bra att söka pengar för redan påbörjade projekt och nya.

– Projektet ska utgå från kommunens behov och förutsättningar, och ansökan bör innehålla en omvärldsanalys där kommunen beskriver varför satsningen behövs och vad den kan få för långsiktiga effekter, säger Nina Frid.

Folkbiblioteken kan söka pengar för exempelvis personalkostnader, kompetensutveckling, vikariekostnader (om ordinarie personal exempelvis behöver vidareutbilda sig), tillfälliga anställningar (exempelvis någon som pratar ett annat språk), arvoden och resor. Det går även bra att ansöka om ökad samverkan lokalt, marknadsföring, uppsökande verksamhet, ökat öppethållande och ökat medieutbud.

– Det kan se olika ut och kan det vara allt från att köpa in en bokbuss till att anställa någon som vill hålla sagostunder på arabiska. Det viktigaste är att insatsen motiveras.

Frågor och svar

De som tittade på webbinariet kunde också skicka in frågor som Nina Frid svarade på. Frågor och svar kommer att läggas ut i skriftlig form på Kulturrådets hemsida under nästa vecka. Här nedan kan du se ett urval av dem.

Kan man ansöka om inköp av teknisk utrustning för exempelvis regeringsprogram, datorer eller till makerspace?

– Man kan ansöka för medier för att nå nya målgrupper och vara relevant för fler.

Hur förhåller sig de här pengarna till den stora nationella biblioteksstrategin?

– Vi har ett nära samarbete med KB och tror att satsningarna kommer att påverka varandra, att nationella biblioteksstrategin kan dra nytta av ansökningarna eftersom de visar vilka behov som finns i kommunerna.

Är det möjligt att söka medel för flera år på en gång?

– Ja och nej. Kommunen kan ange att de planerar en två- eller treårig satsning. Men däremot måste de lämna in en ny ansökan varje år eftersom vi fördelar medel ett år i taget.

Kan kommunen beviljas medel för olika projekt?

– Ja, men vi önskar att kommunen har en samlad bild av vilka behov den har.

Om vi söker nu, kan vi söka för något nytt nästa år?

– Ja.

När kommer besked om godkännandet av bidrag?

– Ansökningsperioden är mellan 15 mars – 12 april, sedan brukar vi räkna med två månaders handläggning, men det kan också bli mindre. För den ansökningsperioden som är i höst, 14 augusti – 11 september, ges svar i november.

Finns det ett maxbelopp för ansökan?

– Nej, men budgeten ska verka rimlig och vi kommer se till att resurserna går till hela landet så att allting inte hamnar i en region eller kommun.

Vad ska omvärldsanalysen innehålla?

– Att kommunen undersökt vad det är för målgrupper som den inte når i dag och varför. Det kan vara statistik på vilka som besöker och lånar eller en analys som visar att det kommit många nya till orten som talar ett språk som inte finns representerat på biblioteket. Det handlar om att ansökan tydligt ska bygga på ett behov i kommunen och att det inte bara handlar om att man vill testa något nytt.

Kan skolbibliotek söka?

– Nej, enligt förordningen är det tydligt att det här är riktat till folkbibliotek. Men om man är ett integrerat skol- och folkbibliotek är det kanske möjligt om folkbiblioteket är i fokus.

Måste projektet börja gälla 2018 om det var då man fick stödet?

– Insatsen måste påbörjas under det år ni fått medel.

Hur lång tid räknas som på lång sikt?

– Det är en svår fråga, men längre än tre år.

Läs mer: 

Kvartsmiljarden går till folkbiblioteken