Granskning: Privata bibliotek på gång i fler kommuner

Av de 221 kommuner som har besvarat Biblioteksbladets enkät har 18 stycken gett svaret ”kanske” på frågan om huruvida någon del av folkbibliotekets … Fortsätt läsa Granskning: Privata bibliotek på gång i fler kommuner