Höstlov ska bli läslov

Regeringen kommer hädanefter benämna höstlovet som ett läslov. Det förkunnade statsminister Stefan Löfven (s) i gårdagens sommartal, och presenterade samtidigt satsningar på läsning och skola.

22 augusti 2016 av Adam Westin
En somrig pressbild på Stefan Löfven i samband med hans tal. Foto: Socialdemokraterna
En somrig pressbild på Stefan Löfven i samband med hans tal. Foto: Socialdemokraterna

Skolan stod i fokus när partiledarna för Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet höll sina årliga sommartal i söndags. Regeringen presenterade förslag om att öka antalet platser på lärarutbildningarna och att huvudmän ska ha skyldighet att erbjuda lovskola för de som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet.

Löfven presenterade även förslag på läsområdet. Bakgrunden är bland annat att svenska elevers läsförståelse dalat i den internationella Pisa-jämförelsen.

”Sedan 40-talet har vi haft ett sportlov på våren. Nu lanserar vi att höstlovet blir ett läslov – där kommuner och statliga institutioner arrangerar aktiviteter som stimulerar läsning på motsvarande sätt som idrotten stöds under sportlovet” sa Stefan Löfven när han talade i Vasaparken i Stockholm.

I budgetförslaget sätter regeringen till 5 miljoner kronor per år 2017-2020 för läsfrämjande aktiviteter under skollov, som kulturinstitutioner ska kunna söka. Regeringen vill även utvidga Kulturrådets projekt ”Bokstart” till fler kommuner och regioner. Det är ett barnhälsovård- och bokprojekt som riktar sig till föräldrar med småbarn, delvis i socioekonomiskt utsatta områden. Regeringen vill också utvidga ”Läslyftet”på förskole– och skolbiblioteksområdet, en pågående fortbildningssatsning där lärare och förskollärare ska få verktyg att utveckla elevers läsande och skrivande.

Förslagen ingår i budgetpropositionen för 2017 som läggs i höst av regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som förhandlar om stöd hos Vänsterpartet.