Hur skapas en bra lärandemiljö?

FRÅGA EXPERTERNA.Vad ska den som vill ordna en fungerande miljö först och främst tänka på? Mauritza Jadefrid och Linn Bech-Hanssen från expertnätverket för bibliotekens lärandemiljöer svarar.

9 januari 2020 av Redaktionen
Mauritza Jadefrid är koordinator för teamundervisning på samhällsvetenskapliga biblioteken vid Göteborgs universitetsbibliotek. Linn Bech-Hanssen är undervisare och sammankallande för studiemiljöarbetet vid samma bibliotek. Foto: privat

Utgå från bibliotekets besökare och användare. Vilka behov finns? Gör användarundersökningar, till exempel UX. Metoderna kan se likadana ut oavsett typ av bibliotek. Småskaliga, enkla metoder kan ha stor effekt. Till exempel att man som bibliotekarie/personal använder miljön på samma sätt som användarna, till exempel genom att sitta en längre stund på en läsplats för att känna hur den fungerar. Hur lugn eller stökig är den, hur är ljuset, ljudnivån, luften, hur skön är stolen?

Fråga experterna

Var börjar man när man startar ett nytt skolbibliotek? Hur får man besökarna att hitta rätt i ett meröppet bibliotek? Nu kan du som läsare av Biblioteksbladet ställa frågor till Svensk biblioteksförenings expertnätverk. Skicka din fråga till bbl@a4.se så ser vi till att den kommer till rätt expert.

När man gör dessa undersökningar behöver man tänka långsiktigt på användarnas behov om några år. Då är det en fördel om man har flexibla miljöer som lätt går att förändra.

Tänk på tillgänglighetsaspekten. Skapa miljöer som är flexibla och kan anpassas för olika behov och personer.

Personer har också olika behov beroende på varför de är på biblioteket. Det behövs därför miljöer som kan rymma olika aktiviteter. Det behövs tysta studieplatser/miljöer vilket är svårt för många att hitta på andra ställen än på bibliotek.

En sådan tydlighet i användningsfunktion och ljudnivå kräver grundligt arbete med inredning genom till exempel ljuddämpande möbler, men också tydliga förhållningsregler.

Lärmiljöer kan också vara grupparbetsplatser för elever/studenter eller andra aktiva resurser och arrangemang.

Flexibilitet är viktigt för tillgängligheten och många studenter har långa arbetspass på biblioteken vilket gör att till exempel höj- och sänkbara bord, många eluttag, bra belysning och aktiva sittplatser skapar en bra arbetsmiljö för dem.

Svensk biblioteksförenings expertnätverk är öppna för alla medlemmar.

Det finns expertnätverk för:

Folkbibliotekschefer, Skolbibliotek, Statliga bibliotek, Barn- och ungdomsbibliotek, Digitala bibliotekstjänster, Bibliotekens arbete med ­mångspråk och nyanlända, Bibliotekens lärandemiljöer, Hbtq-frågor på bibliotek, Tidningar och tidskrifter på folkbibliotek, Tecknade serier på biblioteket, Bibliotek och upphovsrätt, Verksamhetsutvecklande metoder, IFLA, Service till studenter med läs- och skrivnedsättning, ­Studerande och nya bibliotekarier, Fängelsebibliotek, Bibliotek som har äppelhyllor, Ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG.