Hur startar man en äppelhylla?

Fråga experten. En bibliotekarie med tillgänglighetsansvar undrar hur man bygger upp en äppelhylla från grunden. Experten Anna Fahlbeck svarar.

30 april 2019

Hej!

Vi ska bygga upp en äppelhylla mer eller mindre från grunden. Har ni några tips för böcker eller andra medier som har fungerat särskilt bra för era besökare?

Bibliotekarie med tillgänglighetsansvar

Anna Fahlbeck.

Anna Fahlbeck, Nätverket för bibliotek med äppelhyllor. Jobbar med tillgänglig verksamhet, med barnverksamhet och ansvarar för äppelhyllan på Linköpings bibliotek, svarar: 

I Äppelhyllan samlar vi alla anpassade medier för barn, framförallt för intellektuell ålder till 9-10 år. Vi vill att de anpassade medierna ska synas så tydligt som möjligt, både var de finns placerade i rummet (äpplet och texten Läsa på olika sätt visar vägen), samt att böckernas framsidor ska visas så mycket som möjligt i hyllorna. Vi kollar av vilka medier som används mest och dem köper vi extra mycket av, men vi har alla tillgängliga medier och alla titlar vi kan hitta. Vi vet ju aldrig vilken dag det kommer in någon och frågar om ett material, och om vi inte har alla material kan ju våra besökare inte veta om att de finns.

Svensk biblioteksförenings expertnätverk:

Är öppna för alla medlemmar. Det finns expertnätverk för:

Folkbibliotekschefer, Skolbibliotek, Statliga bibliotek, Barn- och ungdomsbibliotek, Digitala bibliotekstjänster, Bibliotekens arbete med ­mångspråk och nyanlända, Bibliotekens lärandemiljöer, Hbtq-frågor på bibliotek, Tidningar och tidskrifter på folkbibliotek, Tecknade serier på biblioteket, Bibliotek och upphovsrätt, Verksamhetsutvecklande metoder, IFLA, Service till studenter med läs- och skrivnedsättning, ­Studerande och nya bibliotekarier, Fängelsebibliotek, Bibliotek som har äppelhyllor, Ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG.

För barn tycker jag ni ska satsa på böcker med tecken som stöd, de används mycket i förskolan, och språkstimulerande material typ våra Språkpiller(i samarbete med logopeder) och språkväskor/-påsar. Några lockande böcker att ha i Äppelhyllan är MTM:s taktila bilderböcker. De används också i förskolan, av habiliteringen och för barn med synnedsättning. Även äldre, dementa, barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning kan ha nytta av och tycka om dem.

Böcker om olika funktionsnedsättningar hos barn, både för vuxna och barn att läsa, är också bra att satsa på.

Det viktigaste när det gäller arbetet med äppelhyllan är att hitta personer utanför biblioteket att samverka med, bygga upp samarbeten med habiliteringen, syncentralen, hörselpedagoger, logopeder för att ta reda på hur behoven ser ut hos er!

Klicka här för att se PDF som beskriver Äppelhyllan i Linköping.

Här finns materialet ni ska satsa på:

Taktila bilderböcker:

Från MTM och SPSM.

Tecken som stöd:

Från Hatten förlag och Bona signum.

Teckenspråk/tecken som stöd:

Med skivan inklistrad i boken, köp skivan från Mediacuben.

Språkstimulerande material:

Från Hatten förlag och Babblarna.

Språkväskor från Hatten och språkpåsar från Språka Mera. Det är framförallt de små språkpåsarna jag gillar! Logopederna kan förskriva dem på ”recept”, till barn som behöver träna extra, precis som våra Språkpiller.

Böcker om:

  • Tecken som stöd/TAKK, för de som vill lära sig tecken från till exempel Hatten förlag.
  • Böcker om funktionsnedsättningar hos barn, både för vuxna och för barn.
  • Barnens bibliotek/För bibliotek/Äppelhyllan kan du få många tips på böcker om funktionsnedsättningar och tips på många andra saker till Äppelhyllan.

Var börjar man när man startar ett nytt skolbibliotek? Hur får man besökarna att hitta rätt i ett meröppet bibliotek? Från och med nu kan du som läsare av Biblioteksbladet ställa frågor till Svensk biblioteksförenings expertnätverk. Skicka din fråga till bbl@a4.se så ser vi till att den kommer till rätt expert.

Läs mer: 

Hur hanterar jag pedagogerna?