Hur utvecklas tjänster för företag?

FRÅGA EXPERTEN.Bibliotek som stöttar företagare är vanligt utomlands. JanOle Nordgaard från PRV:s bibliotek om hur arbetet kan komma igång – och om ett nätverk som siktar på omstart.

24 mars 2020 av Redaktionen
Janole Nordgaard är bibliotekarie på Patent- och registreringsverket, PRV, och kontaktperson för expertnätverket för företagsservice och bibliotek.

Expertnätverket är tänkt som ett stöd för alla bibliotek som kommer i kontakt med potentiella företagare, nyföretagare och småföretagare. Nätverket kan gemensamt erbjuda särskilda informationstjänster, utbildningar och webbinarier för dessa företagsgrupper. Det kan till exempel handla om hur man kommer i kontakt med företagsfrämjare, hur man väljer ett företagsnamn, hur man skyddar sitt varumärke eller hur man registrerar ett bolag. Nätverket kan också hålla i workshops och erbjuda olika typer av databaser för informationssökning.

Biblioteken har en lokal förankring och kan genom sina kontakter ordna föreläsningar eller seminarier i samarbete med olika externa aktörer i närområdet. Kanske finns det en företagarförening i kommunen eller regionen, ett näringslivscentrum eller en högskola/universitet att samarbeta med?

Utomlands är det rätt vanligt att bibliotek erbjuder företagstjänster. I Storbritannien har British Library tillsammans med ett nätverk av folk- och högskolebibliotek skapat ett imponerande tjänsteutbud. Det kanske kan vara en källa till inspiration även för det svenska nätverket.

Fråga experterna

Var börjar man när man startar ett nytt skolbibliotek? Hur får man besökarna att hitta rätt i ett meröppet bibliotek? Nu kan du som läsare av Biblioteksbladet ställa frågor till Svensk biblioteksförenings expertnätverk. Skicka din fråga till bbl@a4.se så ser vi till att den kommer till rätt expert.

Expertnätverket för företagsservice har varit inaktivt ett tag och satsar nu på en omstart. Vi letar därför efter personer som är intresserade av att bygga upp nätverket och skapa ett tjänsteutbud. Vilka frågor och tjänster nätverket ska lyfta fram och driva är något som ska komma från nätverkets medlemmar, här kan vi ha lite olika erfarenhet beroende på var i landet man arbetar och från vilket sorts bibliotek man kommer.

Kompetensutveckling för bibliotekarierna är så klart viktig och nätverksträffarna kommer att vara ett forum för även det. Vi behöver två till tre personer för styrgruppen som tillsammans med kontaktpersonen planerar innehållet för nätverksträffarna.

Svensk biblioteksförenings expertnätverk är öppna för alla medlemmar.

Det finns expertnätverk för:

Folkbibliotekschefer, Skolbibliotek, Statliga bibliotek, Barn- och ungdomsbibliotek, Digitala bibliotekstjänster, Bibliotekens arbete med ­mångspråk och nyanlända, Bibliotekens lärandemiljöer, Hbtq-frågor på bibliotek, Tidningar och tidskrifter på folkbibliotek, Tecknade serier på biblioteket, Bibliotek och upphovsrätt, Verksamhetsutvecklande metoder, IFLA, Service till studenter med läs- och skrivnedsättning, ­Studerande och nya bibliotekarier, Fängelsebibliotek, Bibliotek som har äppelhyllor, Ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG.