Ingår i temat Världens språk

KB efterlyser samordning

Värdens språk. Själv är inte bäste dräng, i alla fall inte när det gäller att skapa goda bestånd av mångspråkslitteratur på biblioteken. Det konstaterar två nya rapporter från Kungliga biblioteket.

13 april 2018 av Annika Persson

Det behövs bättre samordning. Så lyder den övergripande slutsatsen i två nya mångspråksrapporter från Kungliga biblioteket. Den ena om migration och språklig mångfald, den andra om de nationella minoritetsspråken.

Den första konstaterar att ”det finns stora behov av utveckling, samordning och samverkan” för att arbetet ska bli ”hållbart och långsiktigt” och att det behövs strategier för att komma tillrätta med ”dagens ojämlika utbud av mångspråkiga medier och dess tillgängliggörande”.

Den andra säger att ”det allmänna biblioteksväsendet som helhet har hittills inte i någon högre grad uppfyllt bibliotekslagens åligganden i förhållande till de nationella minoriteterna”.

– Det ser förstås väldigt olika ut på olika bibliotek. Vissa behöver inte ta åt sig, men det är ett problem i sig att det saknas -likvärdighet, säger Kungliga bibliotekets handläggare Elisabet Rundqvist som också är författare till minoritetsspråksrapporten.

Tillsammans visar granskningarna att det finns mycket god vilja men att biblioteken av olika skäl har svårt att fullgöra sina språkuppdrag, menar hon. Dels är det svårt att köpa in böcker på språk man inte behärskar, dels gör de kommunala upphandlingsreglerna sitt till komplikationerna.

– Ofta sitter dessutom flera bibliotek på samma bestånd, vilket gör att de inte heller kan öka utbudet med samverkan eller fjärrlån, säger Elisabet Rundqvist som efterlyser ett helhetsgrepp.

Hon påpekar att lagen säger ”för alla”.

– Då ska vi se till att det blir så.

Med allt fler i befolkningen som använder flera språk växer behovet av att också använda biblioteket på de språken. En användare kan till exempel behöva en grammatikbok på arabiska för att kunna lära sig italienska.

– Vi har pratat länge om integration, men nu växer insikten att samma användare behöver och ska kunna använda alla sina språk, säger Elisabet Rundqvist.

Senare i vår kommer konsulten Bjarne Stenquists rapport Kliv fram! Segregation, integration och bibliotek, med kärnbudskapet att biblioteken bör kliva fram och ta en ännu större roll, i samarbete med andra.

Grafik: Louise Bååth.
Grafik: Louise Bååth.

Lån från IB 2016

Stockholms län 17 269

Uppsala län 342

Södermanlands län 1 577

Östergötlands län 2 012

Jönköpings län 1 830

Kronobergs län 671

Kalmar län 3 882

Gotlands län 387

Blekinge län 352

Skåne län 2 007

Hallands län 785

Västra Götalands län 2 175

Värmlands län 2 124

Örebro län 1 747

Västmanlands län 1 544

Dalarnas län 2 994

Gävleborgs län 1 118

Västernorrlands län 2 547

Jämtlands län 1 468

Västerbottens län 952

Norrbotten 1 243

Källa: Migration och språklig mångfald. Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället. Kungliga biblioteket/Nationell biblioteksstrategi 2017.