Kulturutskottets ordförande om SD-motion: ”Bedrövligt”

Knyt biblioteken tydligare till medborgarskapet och sluta prioritera mångspråkslitteratur. Det är två förslag i en motion från Sverigedemokraterna, som kritiseras hårt av kulturutskottets ordförande Olof Lavesson.

14 oktober 2016 av Adam Westin
Stockholms stadsbibliotek, en plats för vördnad, skriver SD i motionen som kritiseras av Olof Lavesson (M). Foto: Moderaterna / Mattias P Dahlqvist, Stockholms stadsbibliotek
Stockholms stadsbibliotek är en plats för vördnad, skriver SD i motionen som kritiseras av Olof Lavesson (M). Foto: Moderaterna / Mattias P Dahlqvist, Stockholms stadsbibliotek

– Det är bedrövliga förslag, precis som övrig kulturpolitik från Sverigedemokraterna. Nu har Sverigedemokraterna börjat tala om integration, men vill samtidigt ta bort alla verktyg för att skapa den. Det saknar fullständigt trovärdighet, säger Olof Lavesson, kulturpolitisk talesperson för Moderaterna och ordförande i kulturskottet.

”Bibliotekens roll sätts ur spel av personer som inte förstår att visa vördnad för dess funktion” står det i motionen skriven av Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson Aron Emilsson och tre andra riksdagsledamöter. De vill att personer med annat modersmål än svenska utöver de nationella minoriteterna inte längre ska prioriteras enligt bibliotekslagen. Svensk biblioteksförening har tagit avstånd från motionen som de menar strider mot Unescos biblioteksmanifest.

Sverigedemokraterna skriver att bibliotekens verksamhet ska vara ”medborgare och nationen till gagn”, och att de vill utreda möjligheterna att ”tydligare knyta biblioteken till medborgarskapet vad gäller tillgänglighet och tjänster”.

– Det går väl bara att tolka på ett sätt och det är att det ska vara passkontroll på svenska bibliotek. För mig är det fullständigt obegripligt, säger Olof Lavesson.

SD:s kulturpolitiska talesperson Aron Emilsson säger till Biblioteksbladet att motionen inte föreslår att bibliotek helt ska utestänga ”icke-medborgare”, och att formerna för hur bibliotekens tjänster ska knytas till medborgarskapet är något de vill låta utreda. Emilsson menar även att de inte vill stoppa litteratur på andra språk, men att biblioteken inte ska ha det som ålagt prioriterat uppdrag.

– Vi bedömer att vårt förslag snarare skulle stärka integrationen då nyanlända invandrare främst behöver lotsas in i det svenska språket för att bli en del av samhället, säger Aron Emilsson (SD). Han delar inte Svensk biblioteksförenings uppfattning att förslagen strider mot Unescos biblioteksmanifest.

Motionen kommer att behandlas i kulturutskottet till våren, enligt sedvanlig ordning. Men förslagen lär inte få stöd av något annat parti, säger kulturutskottets ordförande.

– Jag har inte hört någon annan uttala de förslag som SD driver här. Om vi vill se ett Sverige som håller ihop så behöver vi ju mer av kunskap och fler verktyg att förstå varandra, och där utgör biblioteken ett fundament. Självfallet ska man kunna söka sig kunskap och information oavsett vilket språk man talar, säger Olof Lavesson.