MIK för nyanlända

Fråga experten.En bibliotekarie efterlyser lättlästa material om digital kompetens och delaktighet för nyanlända kvinnor långt från arbetsmarknaden.

14 juni 2019

Hej!

Jag ska börja jobba med en grupp nyanlända kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Undrar om det är någon som känner till något lättläst, lättanvänt och anpassat material där man kan jobba med digital kompetens och delaktighet.

Anette Helgesson, biblioteksmedarbetare i Bollnäs

Barakat Aldammad

Svar från Barakat Aldammad, mångspråksbibliotekarie på ­Lidköpings stadsbibliotek och medlem i nätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända:

Det är faktiskt lite svårt att hitta lättlästa material som handlar om digital kompetens och delaktighet. Men spontant tänker jag på två titlar.

Den första, Lättläst om internet av Carina Frondén och Petri Ilmonen, är en lättläst lärobok som förklarar hur man använder internet. Den hjälper en att lära sig söka och ta del av information på internet och hur man kan använda sig av olika webbtjänster, till exempel internetbank och elektroniska blanketter. Här finns lättanvänt material som bör passa din målgrupp.

Den andra boken Rör dig tryggt på internet av Sirpa Ahde och Petri Ilmonen handlar om hur kan man lära sig använda internet på ett tryggt sätt och vad man ska vara försiktig med. Man lär sig både fördelar och risker med internet, till exempel i sociala medier och med e-post.

Svensk biblioteksförenings expertnätverk:

Är öppna för alla medlemmar. Det finns expertnätverk för:

Barn- och ungdomsbibliotek, Bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända, Bibliotekens lärandemiljöer, Bibliotek och Agenda 2030, Bibliotek och upphovsrätt, Bibliotek som har äppelhyllor, Digitala bibliotekstjänster, Folkbibliotekschefer, Fängelsebibliotek, Företagsservice på bibliotek, Hbtq-frågor på bibliotek, IFLA, Mobil biblioteksverksamhet, Skolbibliotek, Specialbibliotek, Studerande och nya bibliotekarier, Service till studenter med läs- och skrivnedsättning, Tecknade serier på biblioteket, Tidningar och tidskrifter på folkbibliotek, Verksamhetsutvecklande metoder, Ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG.

Sen kan man själv ta fram material som passar, men det tar mycket tid och energi. Då måste man börja med att ställa frågor om vilka digitala kompetenser som är i fokus, vad syftet är och vad målgruppen behöver. Sen får man hitta en struktur och bygga material med hjälp av bilder och enkla meningar och ord.