MIK-tema lyfter fram betydelsen av bibliotek

BOKMÄSSAN.Årets mässa kretsar kring Sydkorea, jämställdhet och MIK. Besökande bibliotekarier ska kunna förkovra sig – och bli påminda om hur viktiga de är.

24 september 2019 av Thord Eriksson
Bokmässan 2017
Foto: Niklas Maupoix

Parallellt med jämställdhet och Sydkorea är Medie- och informationskunnighet, MIK, huvudtema på årets bokmässa. Temat har döpts till Medievetenhet och riktar sig i hög grad till besökande bibliotekarier.

Det handlar om att ge möjlighet till kompetensutveckling, samtal och diskussioner, säger Annica Anderson, projektledare med ansvar för skola och bibliotek.

Hon framhåller samtidigt att det i lika stor utsträckning handlar om att rikta ljuset mot bibliotekariernas och bibliotekens betydelse för spridandet av MIK.

– I samhället tror jag generellt att bibliotekarierna är underskattade resurser, att man inte förstår deras roll och yrkesutövning. Det vill vi lyfta fram för att öka insikten om hur viktiga de är och att det demokratiska ­samtalet kan utvecklas med biblioteken som nav. Det har mycket med den här tiden att göra: det har inte alltid funnits en så här spännande möjlighet att spegla det som biblioteken kan bidra med, säger Annica Anderson.

Missa inte

TORSDAG
9.40–10
Fortsatt arbete för en ny biblioteksstrategi
Nytillträdda riksbibliotekarien ­Karin Grönvall och avdelnings­chefen Christina Jönsson Adrial
om hur Kungliga Biblioteket ­jobbar vidare med den nationella biblioteksstrategin.

10–10.45
Hur inkluderar vi barn och unga?
Forskare om hur kraven på delaktighet påverkar bibliotekens kompetensbehov. Med bland andra Amira Sofie Sandin från Högskolan i Borås och Jenny ­Hellström, bibliotekarie i Göteborg.

11–11.45
Allmän och lika läsrätt
Hur skapas förutsättningar för elever att nå målen med sin utbildning? Mångspråkiga medier i klassrummet bidrar både till inkludering och ökar toleransen för skillnader. Med bland andra skolbibliotekarien Cilla Dalén.

12.40–13
Folkbibliotek i glesbygd – förutsättningar och möjligheter
Joacim Hansson, professor i biblioteks- och information­svetenskap, presenterar resultaten av en studie om folkbibliotekens förutsättningar i glesbygd.

13–13.45
Kraftsamling för MIK
Kultur­ och demokratiminister Amanda Lind talar om regeringens nationella MIK-­satsning och ­inviger Bokmässans tema Medievetenhet. Bland övriga medverkande märks Statens medieråds direktör Anette Novak och Carl Heath, regeringens MIK-utredare.

13–13.45
Hur säkrar vi en trygg miljö på biblioteken?
Hur tar arbetsgivarna sitt arbetsmiljöansvar så att biblioteken har tillräckliga resurser för att utföra sitt uppdrag och samtidigt vara en trygg plats för alla? Arrangeras av fackförbundet DIK.

14–14.45
Folkbibliotekens kompetensbehov
Många vänder sig till biblioteken för att få hjälp med digital orientering. Vad innebär detta? Med bland andra Eleonor Grenholm, Regionala biblioteken i Uppsala, och Kerstin Olsson, Kungliga Biblioteket.

15–15.20
Hur ser skolbiblioteksverksamheten ut idag och hur kan den utvecklas?
Enligt skollagen ska varje elev ha tillgång till ett skolbibliotek – men ändå saknar två tredjedelar av landets alla skolor bemannade bibliotek. Pamela Schultz Nybacka, Södertörns högskola, talar utifrån sin nyligen publicerade forskningsrapport ”Värdet av skolbiblioteket”.

15–15.45
MIK – så enkelt är det
Det handlar om att granska, fråga, analysera, skapa och samtala för att greppa sin omvärld och ta del av sin samtid. Enkelt eller svårt? Med bland andra Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi, författare och en av regeringens demokratiambassadörer samt Svensk Biblioteksförenings Karin Linder.

17–17.45
Prisat vare skolbiblioteket!
Om hur skolbiblioteken bidrar till elevers lärande. Med Linda Spolén, bibliotekarie i Stockholm. ­Seminariet avslutas med utdelning av utmärkelsen Årets skolbibliotek.

FREDAG
9.20–9.40
Attraktiva biblioteksrum – exemplet Kristianstad
Det fysiska rummet på Kristianstads bibliotek ska skapa initiativkraft hos bibliotekspersonalen. Med Magdalena Jeppson, bibliotekschef i Kristianstad.

10–10.45
Internet har gått sönder
Kan de digitala storföretagens makt regleras? Och i så fall av vem? Med bland andra Karin Pettersson, tidigare chef för ledar-redaktionen på Aftonbladet och Ida Ölmedal, kulturchef på Sydsvenskan.

10–10.45
En svensk tiger
Om bibliotekens roll i det psykologiska försvaret. Inledning av Olof Sundin, professor vid Lunds universitet, och därefter samtal med försvarspolitiker samt Svensk Bibioteksförenings Karin Linder.

Temat invigs av kultur- och demokrati­minister Amanda Lind på mässans första dag, torsdagen den 26 september, under programpunkten ”Kraftsamling för MIK”.

Mässan arrangerar temat i samarbete med bland andra Svensk Biblioteksförening och Västra Götalandsregionen, VGR.

– Rollen som biblioteken kan spela vill vi se i ett större samhällsperspektiv, säger Conny Brännberg (KD), ordförande i VGR:s kulturnämnd.

Under flera år har VGR haft egna MIK-­dagar, arrangerat seminarier i ämnet under Almedalsveckan och står dessutom som värd för konferensen ”The Unesco Global Media and Information Literacy Feature Conference” parallellt med året mässa.

Enligt conny Brännberg finns det en förhoppning om att politiker i andra delar av Sverige ska ta intryck av ansträngningarna i landets största region med 49 kommuner.

– Det vi har sett att vi som region kan göra för att stärka arbetet, det vill vi gärna sprida till andra.

Conny Brännberg är även vice ordförande i Sveriges Kommuners och Landstings ­beredning för kultur och fritid och möter alltså andra lokala och regionala politiker från hela landet.

– Det finns ett stort intresse för MIK där, kanske inte för att begära mer pengar till biblio­tekssektorn men att använda pengarna som redan finns bättre än vad vi gör idag, säger han.

Vid sidan av MIK-satsningen är en annan nyhet i år den tematiska indelningen av mässans yta. Detta innebär att det finns ett särskilt rum för bland annat bibliotek där de flesta seminarier med anknytning till området kommer att arrangeras.

– Det är för att skapa tydlighet, förklarar Annica Anderson.

För att fortsätta utveckla mässans utbud riktat till bibliotekarier utesluter hon inte att nästa steg blir att inrätta referensgrupper.

– Deras uppdrag skulle kunna vara att jobba fram vad som är relevant inom olika fält. Det handlar ju inte bara om personer som jobbar inom folk- och skolbibliotek. Det finns så många specialinriktningar med sina egna frågor. Referensgrupperna har ännu inte blivit verklighet, men det vore spännande och det är mer än en tanke, men vi vet inte när det ­kommer att ske.

Bokmässan hette tidigare Bok- och
biblioteksmässan – kommer det gamla namnet att göra comeback?

– Det är ingen diskussion som förs nu, säger Annica Anderson.