Mölndal byggde för flexibilitet och ljus

Ny modell.Stora ytor att mötas på, mer plats för barn och en entré som smälter ihop med torget utanför. Här är Mölndals nya stadsbibliotek.

22 januari 2018 av Stina Loman
Bibliotekets personal har varit med och utformat det nya biblioteket. Inspiration har hämtats från bibliotek i Sverige och Danmark. Foto: Fredblad och Annika Stedner
Bibliotekets personal har varit med och utformat det nya biblioteket. Inspiration har hämtats från bibliotek i Sverige och Danmark. Till höger syns den stora trappan som är i blickfånget i entrén. Den öppna ytan nedanför kallas ”Oasen”. Foto: Fredblad och Annika Stedner

Stadskärnan håller på att byggas om och rustas upp i Mölndal. I samband med det flyttar biblioteket in i nya lokaler i ett ombyggt hus.

– Det nya huset är helt idealiskt, byggnaden avslutar en gågata i centrum och blir en naturlig dragpunkt och även en slutpunkt för gatan, säger Annika Stedner, kultur- och fritidschef i kommunen.

Biblioteket ligger alldeles intill det nyinrättade torget Ulla Jacobssons plats. Tanken är att torg och bibliotek ska smälta samman. Därför består bibliotekets fasad av stora fönster som gör att gränsen mellan ute och inne suddas ut.

På torget har man även haft ett litteratur-tänk. Ett bokträd har planterats med sittplatser och ”ljudbrunnar” med sagor och berättelser ska spelas upp.

Biblioteket har ett berättarrum som kan ändra färg. Foto: Annika Stedner
Biblioteket har ett berättarrum som kan ändra färg. Foto: Annika Stedner

Orsaken till flytten är att den gamla byggnaden, där biblioteket huserat i över 50 år, inte längre var ändamålsenlig. Nu har man i stället fått ett modernt hus med utökade ytor för möten. Den nya byggnaden, på totalt 3 268 kvadratmeter, är en halv gång så stor som den gamla.

– Staden har vuxit och vi har fler besökare. Att bygga ett modernt bibliotek innebär att vi får plats med mer än bara bokhyllor. Nu kan vi fokusera på alla kringytor som gör biblioteket till en mötesplats, säger Annika Stedner.

Besökaren som kliver in i den nya byggnaden möts av en öppen yta med stort ljusinsläpp. Här finns två mindre infodiskar med personal och information om programpunkter och andra aktuella aktiviteter. Dessutom finns här en stor trappa som leder upp till andra våningen.

Under trappan finns det sittgrupper och mindre mötesrum, som kan bokas via lånekortet.

På första planet ligger också barnavdelningen som har fått mer utrymme jämfört med tidigare.

På andra planet finns skön- och facklitteratur för vuxna, en stor ungdomsavdelning, tidningsavdelning, makerspace och en hörsal som tar 200 personer. Här finns också arbetsytor byggda för en flexibel arbetsmiljö, det innebär bland annat att personalen inte har egna bord.

– Vi ville att även arbetsrummet skulle hänga ihop med ett modernt arbetssätt där personalen jobbar mer ute i själva biblioteksmiljön. Vi har satsat mycket på olika typer av möblemang för olika arbetssituationer. Det handlar om att få in både tysta och aktiva ytor, säger Annika Stedner.

Att genomföra en flytt av ett bibliotek med 70 000 böcker har varit en lång process. Allt började år 2013 med att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en programhandling för ett nytt bibliotek. Sedan skrevs en avsiktsförklaring tillsammans med den tänkta fastighetsägaren, där kvadratmeterkostnad och storlek på den nya byggnaden slogs fast. Efter det gav politikerna klartecken och då var det dags för nästa steg: planering och fundering kring vad som är en modern biblioteksverksamhet. Man ville inte flytta en gammal verksamhet och kultur in i nya lokaler, utan i stället tänka nytt.

– Berättelsen ska stå i centrum oavsett i vilket format den kommer. Det är ett bibliotek för de nyfikna, för livslångt lärande där miljön ska uppmuntra till att möta både nya människor, tankar och berättelser.

Ett misstag som gjordes i projektet var att inte direkt ta in en projektledare med teknisk kompetens.

– Min rekommendation till alla som funderar på att bygga bibliotek är att tidigt ta in en projektledare som kan jobba mot arkitekter, byggare, teknik, fastighetsägare, elektriker och så vidare. Den här personen har kompetens och kan ställa krav som inte biblioteks-chefen kan, säger Annika Stedner.

Toalett för både stora och små. De små har egen ingång och eget porslin. Foto: Annika Stedner
Toalett för både stora och små. De små har egen ingång och eget porslin. Foto: Annika Stedner

Ett annat tips är att ha en projektledare för flyttprocessen som kan planera bland annat flytt av medier.

Biblioteket har haft ett antal projektgrupper som ansvarat för olika områden. Bland annat en grupp som planerat personaldelen, en som jobbat med flyttkommunikationen och en annan som planerat invigningen.

Mölndals stadsbibliotek slår upp portarna 2 december och sedan väntar en hel vecka med invigningsfest. På programmet finns 150 punkter med allt från workshops till föreläsningar, vigsel, debatter och dans.

 

Skärmavbild 2018-01-17 kl. 09.19.50

MölndalI det nya biblioteket har man fokuserat på att människor ska kunna mötas. Med inredningen vill man skapa både naturliga mötesplatser och väcka nyfikenhet.

1. Entréer
Likvärdiga entréer från två håll. Med en trappa i blickfånget som leder upp till andra våningen från båda hållen. Nedanför trappan finns ”Oasen”, en öppen yta där man kan slå sig ner en stund.

2. Öppen yta
En öppen yta för tillfälliga utställningar, möten, aktiviteter med en gradäng som fortsätter på andra sidan glasrutan på torget utanför. Tanken är att gränsen mellan ute och inne ska suddas ut.

3. Utrymme för barn
För de yngre barnen har man byggt ett berg med grottor som rymmer både böcker och lekmöjligheter. Tanken är att rörelse ska främja nyfikenhet och inlärning. Här finns också en ateljé för skapande med små barn.

4. Berättarrum
Ett berättarrum för bland annat sagostunder. Kan ändra färg efter behov.

5. Mediahanteringsrum
Hantering av media med ett specialdesignat höj- och sänkbart bord för att underlätta hantering av tunga transporter. Här finns också en sorteringsrobot.

6. Flexibla arbetsplatser
Personalavdelning med flexibla arbetsplatser med varierade arbetsmiljöer.

7. Skönlitteratur
Avdelningen för skönlitteratur med många sittplatser.

8. Ungdomsavdelning
Avdelningen för ungdomslitteratur som flödar ut mot ”på gång”- ytan. (Inredningen är ej inritad)

9. Stor hörsal
Hörsal för 200 sittande men med möjlighet till möblering och avgränsning för mindre grupper.

10. Studieplatser och grupprum
Tidskrifter och studieplatser. Tillgång till grupprum.