Dags för skolbibliotek att söka om statsbidrag

Ansökningen har öppnat för de 15 miljoner kronor som regeringen satt till för personalförstärkningar i skolbibliotek. Ett villkor är att skolan satsar lika mycket själva som man får i bidrag.

27 september 2016 av Adam Westin

– Lika mycket som man får ska man betala själv. Det är för att man ska visa på en långsiktig ambition, förordningen heter att det är ett statsbidrag för förstärkningar – inte för bemanning, säger Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket.

Det är skolhuvudmännen som ansöker om statsbidraget, som regeringen presenterade i april. Man behöver inte söka för alla skolor i kommunen eller i friskolekoncernen. Det viktiga är att man skickar med en utförlig plan för vad man ska använda pengarna till. Ifall bidraget blir översökt, vilket Anette Holmqvist tror att det kan bli, kommer planen vara avgörande för vilka som beviljas bidrag.

– Vi vill veta hur de ska jobba, hur arbetet ska landa hos eleverna och deras läs- och skrivförmåga förbättras, till exempel. Det räcker inte att skriva att ”skolbiblioteket står tomt idag”, utan det ska leda till någonting i slutändan hos eleverna, säger Anette Holmqvist.

Uppdraget från regeringen kom sent och pengarna kommer att delas ut först i december. Så statsbidraget för 2016 kommer framförallt att täcka för förstärkningar som redan gjorts. Skolhuvudmännen kan söka för förstärkningar som gjorts från och med 1 juli i år och sista ansökningsdag är 28 oktober.

Statsbidraget för personalförstärkningar i skolbibliotek för 2017 ansöks om i mars nästa år, då ska 30 miljoner kronor fördelas. Samma summa gäller för 2018.