Ny rapport: Mer hot, hat och våld

När fackförbundet DIK för två år sedan undersökte förekomsten av hot och våld i bibliotekariers arbetsmiljö, visade det sig att en av fem … Fortsätt läsa Ny rapport: Mer hot, hat och våld