Ny rapport om läget för utbildningarna

Det går att utbilda sig i biblioteks- och informationsvetenskap vid fem lärosäten i Sverige. Förra året fick lärosätena i uppdrag av Kungliga Bibliotekets … Fortsätt läsa Ny rapport om läget för utbildningarna