Ny rapport om utlån och besök

Kulturen i siffror.Utlåningen av böcker minskade mellan 1996 och 2015. Det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.

25 april 2017 av Stina Loman

I rapporterna från Myndigheten för kulturanalys redovisas bland annat kulturvanor, användandet av olika medier och biblioteksstatistik.

Siffrorna visar bland annat att den fysiska utlåningen av böcker på folkbiblioteken totalt sett minskat mellan 1996-2015. Samtidigt har de fysiska besöken gått upp något de senaste åren.

Uppgifterna bygger på Kungliga bibliotekets statistik från förra året.

Rapporten visar också att läsning minskar bland regelbundna läsare i åldern 25-34 år. Det gäller speciellt bland kvinnor.