Nya låneregler ­efter ­kritik mot register i Karlstad

Karlstads bibliotek.Lånereglerna i Karlstad görs om sedan avslöjandet om att personer med romska och rumänska namn får en särskild kod i bibliotekets register. Bibliotekets chef fortsätter dock förneka kodens existens.

2 november 2017 av Max Byström
Låneregler orsakar spänningar på Karlstads bibliotek. Foto: Jan Ainali/Creative commons
Låneregler orsakar spänningar på Karlstads bibliotek. Foto: Jan Ainali/Creative commons

Beslutet om nya låneregler i Karlstad har klubbats i kultur- och fritidsnämnden, och efter att ha passerat kommunfullmäktige väntas reglerna träda i kraft i december. Det skulle kunna markera slutet på en lång och snårig historia som började 2015 när en särskild kod började används för EU-migranter i stadsbibliotekets låntagarregister.

Till skillnad från andra personer som saknade fast adress fick de som registrerades med den särskilda koden inte låna hem böcker. Redan när detta började praktiseras väcktes frågor om registreringen internt. Men enligt Biblioteksbladets uppgiftslämnare sattes då locket på från biblioteksledningen.

Detta har hänt

  • Interna reaktioner 2015 när en särskild kod börjar användas för EU-migranter i stadsbibliotekets låntagarregister.
  • I juni i år skriver Dagens Nyheter om registret. Bibliotekschefen förnekar att det endast gäller EU-migranter.
  • Biblioteket JO-anmäls, men ärendet tas inte upp. En JK-anmälan apropå bibliotekschefens upprepade frågor om DN:s källa, leder dock till förundersökning.
  • Med anledning av rapporteringen har kommunens jurister sett över lånereglerna. Ändringarna väntas träda i kraft i december.

Ungefär två år senare, i juni i år, briserade historien i en artikel i Dagens Nyheter. Bibliotekschefen Åsa Hansen förnekade då i Biblioteksbladet att det skulle finnas något särskilt register över EU-migranter.

– Vinklingen är felaktig och jag vet inte vilket material som de har. Tolkningen att namnen i materialet är romska namn är den tolkning som journalisten har gjort, sa hon då.

Biblioteksbladet har tillgång till ett utdrag från låntagarregistret, som visar att personer med romska och rumänska namn har fått den särskilda koden. Enligt uppgifter ska koderna fortfarande vara i bruk vid biblioteket.

EU-migranterna ska inte heller få ha valt egna pinkoder till sina lånekort, utan koder som finns lagrade hos personalen.

Efter DN:s avslöjande ska personalens frågeställningar om registret ha mötts med tystnad från chefshåll, vilket har skapat spänningar på arbetsplatsen. Personalen har också uppmanats att inte tala med journalister.

Både anställda och personer i ledande ställning ska ha känt sig trängda. En person har också sagt upp sig med anledning av den uppkomna situationen.

Biblioteket har också JO-anmälts, men JO valde att inte gå vidare med ärendet. Bibliotekschef Åsa Hansen anmäldes också till JK då hon i en intervju med DN upprepade gånger frågade vilken källa tidningen hade.

Förundersökningen om misstänkt brott mot efterforskningsförbudet pågår fortfarande.

Under hösten mejlade någon registret anonymt till kommunpolitiker och biblioteksanställda.

– Det har varit någon som vill påvisa hur det ser ut. Vi har inte tolkat det som att det har varit ett register över romer, vilket har gjorts gällande i medierna. Man har dock haft lite olika koder och beteckningar som har styrt vilken typ av lånekort man får. Det är jätteviktigt att man nu ser över lånereglerna så att det är tydligt att bibliotekets tjänster är tillgängliga på lika villkor för alla, säger Maria Wågemo (S), vice ordförande i kultur- och fritids-nämnden.

Med anledning av DN:s rapportering har kommunens jurister också tittat på lånereglerna och tagit fram det nya förslag till regler som väntas träda i kraft i december. Bland annat förtydligas det att alla som kan uppvisa fotolegitimation ska ha rätt att få lånekort.

– Eftersom det blossade upp en diskussion i media kring det här så vill vi försäkra oss om att vi jobbar enligt lagen. Även om det inte finns något som säger att vi handlat utanför lagen så är det viktigt att det inte finns någon osäkerhet på det området, säger Johanna Larsson (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Om de nya reglerna kommer att få några konkreta konsekvenser för låntagarregistret är oklart. Och när Biblioteksbladet ställer den frågan till bibliotekschef Åsa Hansen menar hon fortfarande att det inte finns någon särskild kod för EU-migranter.

– Det fanns ingen kod, det där stämmer inte, det har inte funnits någon sådan kod, säger hon.

Men jag har ett utdrag av låntagarregistret.

– Det är ingen kod som säger varifrån personen kommer. Jag vet inte hur man kopplat ihop det där, men det stämmer inte.

Åsa Hansen ber sedan att få återkomma med svar på Biblioteksbladets frågor via mejl och avslutar samtalet.

I ett mejl frågar Biblioteksbladet vad som är syftet med den kod som ska ha använts för EU-migranter, varför koden fortfarande finns kvar i låntagarregistret och om det finns några planer på att ta bort den. Vi frågar också om de nya reglerna innebär att alla som får ett lånekort ska kunna låna hem medier från biblioteket på lika villkor.

Men Åsa Hansen svarar inte på frågorna.

”JO lade ner anmälan mot Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstads stadsbibliotek. De fann av det som kommit fram ingen anledning till ytterligare åtgärd”, skriver hon i sitt svar.

Läs mer: 

Kritik mot artikel om Karlstads bibliotek

Bibliotekschefen i Karlstad: ”Vi har inga särskilda listor”