Nytt oa-avtal från 15 juli

Fri tillgång.Bibsamkonsortiet har tecknat avtal om öppen tillgång med förlaget Springer Nature. ”Ett rejält steg framåt”, säger konsortiets vice ordförande Wilhelm Widmark.

20 juni 2019 av Thord Eriksson

Förlaget Springer Nature har en mängd rena OA-tidskrifter som Bibsam tecknat avtal om vilket innebär fri tillgång och publicering för enskilda forskare. Finansiärer och forskningsinstitutioner delar på kostnaden.

Wilhelm Widmark, överbibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Niklas Björling.

– Det är ett viktigt samarbete mellan finansiärer och universitet, säger Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på Stockholms universitet och vice ordförande i Bibsamkonsortiet som tecknar licensavtal för universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut.

Avtalet börjar gälla från den 15 juli, löper i två och ett halvt år och omfattar över 500 forskningstidskrifter.

– Det är kostnadseffektivt för Sverige, vi får kontroll på kostnaderna och mindre administration. Det är en väg framåt för hur man ska lösa det här, säger Wilhelm Widmark.

Avtalet med Springer Nature kommer att följas av fler avtal om öppen tillgång. Enligt Wilhelm Widmark pågår förhandlingar mellan Bibsam och andra förlag kring liknande villkor.

Det nya avtalet ligger i linje med regeringens uppdrag till Kungliga Biblioteket om att verka för öppen tillgång av vetenskapliga publikationer. Flera svenska forskningsfinansiärer står bakom det europeiska initiativ som förra hösten togs till Plan S. Planen har varit att ekonomiska medel tilldelade från 1 januari 2020 ska vara sammankopplade med krav på öppen tillgång av forskningsresultaten. Efter stark kritik kom nyligen beskedet att implementeringen skjuts fram ett år, till 2021. Detta innebär att de första publiceringarna som omfattas av kraven kommer att ske tidigast runt 2024.

– Jag tror att den ursprunglig planen var lite väl optimistisk beträffande hur snabbt det går att göra den här omställningen, säger Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson som även är ordförande Sveriges universitets- och högskoleförbunds forum för bibliotekschefer.

Avtalet med Springer Nature

35 svenska institutioner står bakom finansieringen av avtalet och har från 15 juli tillgång till förlagets katalog.

Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers Tekniska Högskola
Formas
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Göteborgs Universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Havs- och Vattenmyndigheten
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Karlstads Universitet
Karolinska Institutet
Kungl. Tekniska Högskolan
Linköpings Universitet
Linnéuniversitetet
Luleå Tekniska Universitet
Lunds Universitet
Malmö Universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens Högskola
Sophiahemmet Högskola
Stockholms Universitet
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Sveriges Lantbruksuniversitet
Södertörns Högskola
Umeå Universitet
Uppsala Universitet
Vetenskapsrådet
Vinnova
Örebro Universitet

 

Enligt Aronsson visar den starka kritiken från delar av forskarsamhället på behov av att stärka den interna kunskapen om konsekvenser av dagens publiceringslandskap och behovet av att utveckla alternativ med hög kvalitet och rimliga kostnader.

– Vi måste jobba bättre inåt för att skapa förståelse för det här handlar om att resurser ska gå till forskning och inte till de stora förlagens aktieägare, säger han.

 

Fotnot: I en tidigare version av artikeln anges avtalets ursprungliga startdatum, 1 juli. Kungliga Biblioteket har dock meddelat att datumet har skjutits fram till den 15 juli.