Osäker framtid för Internationella biblioteket

Internationella biblioteket i Stockholm ska integreras i Stockholms stadsbibliotek. Ledningens avsikt är att resurserna skall komma fler till del. Men flera anställda tror att de istället går till spillo.

12 januari 2017 av Annika Persson

internationella-biblioteket_13755061843_o
Enligt Stockholms stadsbiblioteks planer skall Internationella bibliotekets verksamhet integreras i stadsbibliotekets. För Katti Hoflin, stadsbibliotekets chef, och Margaretha Lindh, chef för Internationella biblioteket, handlar det om att språkkompetensen och medierna på många språk ska komma närmare användarna och nå ut till fler. ”Stadsbiblioteket ska vara ett internationellt bibliotek, inte ha ett vid sidan av”, skriver man i ett uttalande på webbplatsen.

– De här tankarna har funnits länge. Tre oberoende utredningar har bedömt att man ska integrera verksamheterna, säger Katti Hoflin.

Men ett flertal anställda delar inte ledningens uppfattning att det blir en förbättring. I december skickade nitton medarbetare ett brev till kulturministern där de uttryckte djup oro för bibliotekets framtid:

”Det heter att Internationella biblioteket ska integreras i Stadsbiblioteket/Asplundhuset, men vi kommer helt klart inte att få plats i de planer på renovering av Asplundhuset som nu senast presenterats. Vi är inte emot ett integrerat bibliotek, men då måste lokalerna vara tillräckligt stora för att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet. Det har talats om att det bara kommer att finnas plats för ca 20 av våra ca 100 språk!”

Biblioteksbladet har talat med en representant för medarbetarna bakom brevet, som säger att de ser integrationen som en nedläggning.

– Vi är extremt oroliga. Här finns en unik kompetens och ett unikt bokbestånd som vi uppfattar kommer att minskas betydligt och delas upp på olika bibliotek, säger medarbetaren, som vill vara anonym.

Redan från januari kommer personal från Asplundhuset att jobba i Internationella biblioteket i Annexet och tvärtom, uppger stadsbibliotekets chef. Processen skyndas på av att den del av verksamheten som bestått av ett mångspråksuppdrag från landstinget från 2017 istället har lagts hos Regionbibliotek Stockholm.

En annan förändring som sker i samband med integreringen är att inköpen på stadens uppdrag i fortsättningen kommer att göras av Stadsbibliotekets inköpsgrupp.

Men enligt Katti Hoflin är det först om och när Stadsbiblioteket får ett genomförandebeslut på Förnyat stadsbibliotek, planen för ombyggnaden av Asplundhuset, som en fysisk förflyttning av verksamheten startar, det vill säga tidigast 2019.

Ledningen hoppas nu att oron ska lägga sig.

– Jag tycker att det här är en förstärkning, säger Katti Hoflin. Sen känner kanske personalen att det blir mellanmjölk av alltihop. Men det handlar ju om hur vi gör detta. Och det är medarbetarna väldigt delaktiga i. Vi jobbar inte top down.