Vi har nytt jobb

5 november 2019
Nya på jobbet: Therese Källholm, Linda Vidlund och Cecilia Andersson. Foto: Privat

Therese Källholm

Är sedan 1 oktober biblio­tekschef i Finspång. Innan dess har hon jobbat i drygt tio år med teknisk information på Siemens. Ett av hennes mål med det nya uppdraget är att öka besöksantalet och att se över verksamheten för att möta allmänhetens framtida behov av bibliotek.

Linda Vidlund

Tillträder i ­januari ­tjänsten som överbiblio­tekarie vid Statens lantbruks­universitet, SLU. Hon lämnar ledningen för Uppsala universitetsbibliotek där hon har jobbat sedan 2008 och sedan 2013 haft olika chefsroller. På SLU blir hennes främsta fokus till en början den nya strategi som ska ligga till grund för det ­fortsatta utvecklingsarbetet vid universitetsbiblioteket.

Cecilia Andersson

Är ny biblioteksassistent på biblioteket i Norberg. Parallellt studerar hon på bibliotekshögskolan och har tidigare vikarierat som socialbibliotekarie i Fagersta. Hon ansvarar för inköp av vuxenlitteratur samt för fjärrlån och strävar efter att kunna bo kvar i uppväxtorten och arbeta på det bibliotek hon själv besökte som barn.

Har du bytt jobb? Skicka ett mejl till oss och berätta: bbl@a4.se