Vi har nytt jobb

27 oktober 2017
Fr v: Catharina Isberg, Suzi Ersahin, Åsa Jenslin, Eva Häusner. Foto: Caroline Flindtmarten, Kerstin Lager, privat, privat.

Catharina Isberg 

Har valts till ordförande för division IV i den internationella biblioteksorganisationen Ifla. Divisionen sysslar med frågor som kompetensutveckling, ledarskap, marknadsföring, upphovsrätt och yttrandefrihet och i den rollen ingår hon också i Iflas styrelse.

Suzi Ersahin

Blir ny kanslichef för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (Alma). Hon kommer närmast från rollen som kulturråd i Istanbul och har en bakgrund som konstnär. Hon har också arbetat med olika barnkulturprojekt. 

Åsa Jenslin

Börjar som utvecklingsledare på Forumbiblio­teken i Nacka med uppdrag att jobba med användardriven utveckling. Hon har tidigare arbetat med metodutveckling på biblioteken på KTH och Karolinska institutet.

Eva Häusner

Ny chef för medicinska biblioteket på Karolinska universitetssjukhuset. Hon kommer från Kungliga biblioteket där hon arbetat med nationella utredningar och projektledning men även med förvärv av tryckta och elektroniska medier och frågor rörande öppen tillgång.

Har du bytt jobb? Skicka ett mejl till oss och berätta: bbl@a4.se