Lediga jobb

Bibliotekschef – Digitala tjänster

Göteborgs universitet | Göteborg

Göteborgs universitetsbibliotek är ett av landets största bibliotek och består av åtta fysiska bibliotek och studietorg med olika ämnesinriktningar, samt Digitala tjänster. I denna decentraliserade struktur arbetar Göteborgs universitetsbibliotek som en helhet. Göteborgs universitetsbibliotek svarar i första hand för informationsförsörjningen vid Göteborgs universitet, men har också ett nationellt och regionalt ansvar. Göteborgs universitetsbibliotek har ett tydligt verksamhetsuppdrag som sätter ramverket för framtida arbete och prioriteringar. 

Arbetsgivare Göteborgs universitet
Ort Göteborg
Sista ansökningsdatum 2018-10-05
Hemsida https://gu.se
Kontaktperson Margareta Hemmed, överbibliotekarie, 031-786 17 60

Digitala tjänster är ett biblioteksområde som ger service både till universitetets forskare och studenter samtidigt som man fungerar som stöd till bibliotekets verksamhet. Organisationen är fysiskt lokaliserad till Samhällsvetenskapliga biblioteket.

I rollen som bibliotekschef för Digitala tjänster har du övergripande verksamhets-, budget- och personalansvar för ca 40 anställda. Tillsammans med en biträdande bibliotekschef leder du en teambaserad organisation indelad i fem team; webbteam, e-resursteam, digitaliseringsteam, publicerings- och bibliometriteam samt IT-utvecklingsteam. Till din hjälp har du en lokal ledningsgrupp, där teamens koordinatorer ingår.

Som bibliotekschef har du en viktig roll i att omvärldsbevaka inom verksamhetsområdena för att kunna leda verksamheten och fungera som bollplank för koordinatorerna, samt för att kunna föra strategiska diskussioner och driva och utveckla verksamheten.

Arbetsuppgifter

I uppdraget som bibliotekschef leder du verksamheten och ansvarar för att utveckla och effektivisera den. Du genomför såväl medarbetarsamtal som resultat- och budgetuppföljningar. Personalansvaret fördelas mellan bibliotekschefen och den biträdande chefen. Arbetsuppgifterna är både strategiska och operativa, och utförs tillsammans med bibliotekets ledning och medarbetare.

Som bibliotekschef är du direkt underställd överbibliotekarien och ingår i universitetsbibliotekets ledningsgrupp, där du förväntas engagera dig i och bidra till hela bibliotekets utveckling. I uppgiften ingår också att du representerar universitetsbiblioteket i universitetsledningens grupper.

Kvalifikationer

Du har en adekvat akademisk examen, företrädesvis inom biblioteks- och informationsområdet, och mycket god kännedom om villkoren för högre utbildning och forskning. Du har erfarenhet av ledarskap och god kunskap om biblioteksverksamhet, gärna inom ett modernt vetenskapligt bibliotek. För att nå framgång i rollen som bibliotekschef behöver du ha erfarenhet av budget och ekonomiuppföljning.

Kunskaper om de digitala resursernas inverkan på och betydelse för biblioteksverksamheten är väsentliga, liksom förmåga att verka för att universitetsbiblioteket finns i framkant i den digitala utvecklingen.

Då vår strävan är att ständigt förnya och förbättra verksamheten söker vi dig som är en utvecklingsinriktad och kreativ ledare, med förmåga att sätta såväl personalens som kundens behov i centrum. Du har goda ledaregenskaper, är drivande och innovativ och intresserad av att förbättra strukturer och processer. Det är viktigt att du kan ta till vara medarbetarnas engagemang för att genomföra idéer, och bidra till ett förtroendefullt och utvecklingsinriktat arbetsklimat. Väsentliga egenskaper är förmåga att se till hela biblioteksverksamhetens bästa, ett mycket tydligt användarperspektiv och en stark förändringsbenägenhet.

Du är bra på att kommunicera både i tal och skrift på svenska och engelska. Vi ser också att du har lätt för att skapa och underhålla kontakter och har en god samarbetsförmåga. Du är flexibel och trygg i din chefsroll, kan fatta beslut, och har hög integritet.
Stor vikt läggs vid den personliga lämpligheten.

Övrigt

Till din ansökan vill vi att du beskriver din syn på de viktigaste frågorna för ett modernt universitetsbibliotek och hur ditt ledarskap är kopplat till dessa frågor.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning. Omfattning: 100 % med placering inom Göteborgs Universitetsbibliotek, Digitala tjänster. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Margareta Hemmed, Överbibliotekarie
031-786 17 60
margareta.hemmed@ub.gu.se

Helena Siesjö, Bibliotekschef Humanistiska biblioteken
031-786 17 87
helena.siesjo@ub.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök” här. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.