Lediga jobb

Gävleborg söker verksamhetsutvecklare

Region Gävleborg | Gävle

Kultur Gävleborg söker en verksamhetsutvecklare för bibliotek. Arbetsplats är Silvanum i Gävle, men med hela länet som arbetsområde.

Arbetsgivare Region Gävleborg
Ort Gävle
Sista ansökningsdatum 2019-10-20
Kontaktperson Hanna Krantz

Kultur Gävleborg är avdelningen för Region Gävleborgs egenadministrerade, regionala kulturverksamheter. Här arbetar verksamhetsutvecklare och producenter inom regional biblioteksverksamhet, konst, film, crossmedia, hemslöjd, litteratur, dans, musik, världsarv samt strateger och administrativt stöd.

Vi finns på Silvanum i Gävle men arbetar över hela länet. Tillsammans arbetar vi för målen i den regionala kulturplanen och den regionala biblioteksplanen. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan för perioden 2020-2021. Avdelningen arbetar utifrån ett intersektionellt perspektiv och är hbtq-certifierad sedan 2016. Gävleborgs län är ett finskt förvaltningsområde.

Länk till Kulturplan Gävleborg 2019-2021

Den regionala biblioteksverksamheten har i uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet (Bibliotekslagen 2013:801). Verksamheten har en strategisk, stödjande och rådgivande funktion för folkbiblioteken i regionen och är sammanhållande i processer, projekt och fortbildningsinsatser. Verksamheten ska även utveckla det litterära området och verka läsfrämjande. Kultur Gävleborg arbetar i nära dialog med länets folkbibliotek inom ramen för bibliotekssamarbetet HelGe.

Länk till Biblioteksplan Gävleborg 2016-2019

Arbetsuppgifter

Inom uppdraget kommer du att arbeta strategiskt, stödjande och rådgivande med barns och ungas tillgång till bibliotek och språkutveckling. Du driver verksamhetsutveckling inom områdena läsfrämjande och tillgänglig läsning genom att arbeta med samverkan, nätverksbyggande, metodutveckling, kompetensutveckling och inspiration till aktörer i länet. Du kommer att ingå i, och vidareutveckla, pågående projekt och arbete som främjar små barns språkutveckling, tillgänglighet och mångspråk samt medie- och informationskunnighet för barn och unga. I arbetet med regional biblioteksverksamhet värnar vi de mänskliga rättigheterna och det demokratiska samtalet. Du är ett strategiskt stöd för folkbiblioteken i arbetet med FN:s konvention om barnets rätt som blir lag år 2020.

Du kommer att ingå i gränsöverskridande samarbeten, projekt och nätverk med övriga verksamhetsutvecklare på Kultur Gävleborg och andra aktörer regionalt, nationellt och internationellt. Du rapporterar till enhetschef på avdelningen Kultur Gävleborg.

Om tjänsten

Kvalifikationer

• Högskole- eller universitetsexamen inom bibliotek- och informationsvetenskap, bibliotekarieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Arbetslivserfarenhet inom biblioteksverksamhet gällande metodutveckling, uppföljnings- och implementeringsarbete, gärna inom området barn och unga
• Erfarenhet av samverkan och god förmåga att se sammanhang, leda arbetsgrupper och föra dialog. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av projektledning och processledning
• Kunskap om FN:s konvention om barnets rätt
• Meriterande med kompetens inom språkutveckling för barn och unga
• Kunskap om digitala verktyg och erfarenhet av utvecklingsarbete kopplat till digitaliseringens möjligheter
• Erfarenhet av att arbeta gränsöverskridande och samverkan med andra konst- och kulturområden
• Erfarenhet, kunskap och förståelse för arbete inom politiskt styrda organisationer är meriterande
• Förmåga att arbeta strukturerat och analysera, planera och prioritera ditt arbete
• Egen drivkraft med förmåga till självständigt arbete mot gemensamma mål
• Vana att kommunicera och presentera ditt arbete på svenska och engelska i såväl tal, skrift som i sociala medier.

Körkort erfordras.