Lediga jobb

Innovativ och drivande chef till Medicinska biblioteket

Danderyds sjukhus | Danderyd

Medicinska bibliotekets uppdrag är att bidra till patientsäkerhet och ökad vårdkvalitet genom att vara ett stöd till den kliniska forskningen som bedrivs på sjukhuset och som stöd till sjukhusets medarbetare i deras fortbildning och kompetensutveckling. Biblioteket erbjuder en god lärmiljö med tillgång till litteratur och undervisning i informationssökning som bidrar till våra studenters och medarbetares lärande. Vårt mål är att sporra till fortsatt förkovran så att våra studenter och medarbetare kan utvecklas inom sin profession genom hela yrkeslivet.

Arbetsgivare Danderyds sjukhus
Ort Danderyd
Sista ansökningsdatum 2018-10-24
Hemsida ds.se
Kontaktperson Lena Henning, HR-direktör, 08-123 57051

Framtiden för Medicinska biblioteket innebär intressanta utmaningar, till exempel en fortsatt anpassning av bibliotekets tjänster utifrån sjukhusets och landstingets ständigt ökande informationsbehov. Som bibliotekschef kommer du att ha ett spännande uppdrag i att utveckla biblioteket för att vi ska nå flera målgrupper.

Verksamheten omfattar fem informationsspecialister, en biblioteksassistent och en statistiker. Du har totalt ekonomi-, personal- och resultatansvar.

Du ingår i ledningsgruppen på HR och i kontaktnätverket för Sjukhusbibliotekschefer i Sverige och i den regionala ledningsgruppen för Biblioteken i Stockholms läns landsting.

Ditt uppdrag: 

Ditt primära uppdrag är att driva och utveckla verksamheten och dess medarbetare. Du har ett brett spektrum av arbetsuppgifter – allt från strategiska frågor till rena operativa uppdrag. Som bibliotekschef har du ett ansvar att tillsammans med övriga informationsspecialister på biblioteket att leda och utveckla våra forsknings- och verksamhetsnära tjänster gentemot Danderyd sjukhus AB och Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS). Du är delaktig som undervisare i våra kurser och handledningar till forskare, doktorander och medarbetare. Du har även kundtjänstpass och andra gemensamma arbetsuppgifter som förekommer på ett forskningsbibliotek när det behövs.

Vi arbetar målinriktat och vi är kreativa. Biblioteksverksamheten drivs framåt av utmaningen att alltid erbjuda rätt tjänst i tid till sjukhuset och våra avtalskunder.

Din profil: 

Vi söker dig med examen i biblioteks- och informationsvetenskap och vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap inom biblioteksvärlden – företrädesvis från ett forsknings- eller högskolebibliotek. Du har förmåga att skapa visioner, strategier och driva biblioteks- och informationsfrågor på ett övergripande plan.

Du har förståelse för bibliotekets roll i den kliniska forskningen och kunskapsbaserad vård. Du kan bemöta forskare, studenter och landstingspersonal från vitt skilda verksamheter på ett bra sätt. Du ser en utmaning i att sätta kunden i centrum för att på så sätt utveckla bibliotekets service och tjänster för att öka patientsäkerheten och stärka vårdkvaliteten.

Vi söker dig som är en tydlig ledare – med ledord som öppenhet, lyhördhet och med god förmåga att skapa goda relationer med dina medarbetare och nyckelpersoner inom sjukhuset och landstinget. Du ska kunna prioritera och agera strategiskt i ditt ledarskap. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansök senast: 
2018-10-24

Arbetstid:
Heltid

Erfarenhet krävs:
Ja

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Fackliga representanter: 
DIK 08-480 040 00

Mer information:
Lena Henning, HR-direktör, 08-123 57051
Terese Andersson ,HR-konsultchef, 08-123 582 55

Övrig information:
Danderyds Sjukhus AB tillämpar tidsbegränsat chefsförordnande. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning i din grundprofession.