Lediga jobb

Prefekt till institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande

Chalmers tekniska högskola | Göteborg
Arbetsgivare Chalmers tekniska högskola
Ort Göteborg
Sista ansökningsdatum 2018-08-15
Kontaktperson Stefan Bengtsson, rektor

Beskrivning av verksamheten
Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande (CLS) består av åtta avdelningar: Ingenjörsutbildningsvetenskap; Fackspråk och kommunikation; Forskarstöd, bibliometri och ranking; Mediaförsörjning; Informationskompetens för lärande och forskning; Användarservice; Utveckling och blended learning; CLS Verksamhetsstöd. Institutionen omfattar Chalmers bibliotek lokaliserat på fyra platser och på två campus.

Institutionen bedriver biblioteksverksamhet, forskning och utbildning inom kommunikation och lärande samt forskarutbildningskurserna inom Generic and Transferable Skills. Totalt omfattar institutionen cirka 90 medarbetare, varav 35 bibliotekarier och 25 lärare/forskare.

Fokus för institutionen är vetenskaplig kommunikation och lärande, där forskning, utbildning och kompetensutveckling inom pedagogik och didaktik inom ingenjörsutbildning, samt kommunikation och informationskompetens står i centrum. Biblioteket är en självklar del av detta med attraktiva lärandemiljöer och ett rikt digitalt bibliotek.

Ett mål för institutionen är att vara en sammanlänkande kraft mellan Chalmers alla verksamheter genom att fungera som ett pedagogiskt nav och drivkraft. Detta sker genom skapandet av lärandemiljöer och aktiviteter för utvecklingen av det akademiska lärarskapet på Chalmers. Verksamheten är i ständig utveckling och bidrar till ett progressivt Chalmers.

Beskrivning av tjänsten
Som prefekt är du chef för verksamheten vid institutionen. Du har det övergripande ansvaret för att, som en del av Chalmers, ge förutsättningar för människor, idéer och verksamheter att utvecklas i en akademisk miljö. Som stöd har du institutionens ledningsgrupp, som idag består av 10 personer i olika roller (avdelningschefer, proprefekt, viceprefekter och HR-partner).

Du förväntas ta vara på fungerande strukturer och samtidigt utmana institutionens olika verksamheter att utveckla samarbeten både inom institutionen och med andra verksamheter på Chalmers.

Du rapporterar till rektor och är, tillsammans med övriga prefekter och andra ledare, del av Chalmers ledningsgrupp.

Som prefekt leder och utvecklar du institutionens strategiska och operativa verksamhet i linje med Chalmers vision och mål. Detta innebär exempelvis:

• att säkerställa att institutionen håller en hög kvalitet inom forskning, utbildning och nyttiggörande
• att stötta den pågående utvecklingen av Chalmers bibliotek
• att ytterligare utveckla och långsiktigt etablera institutionens forskningsmiljö i samklang med den utbildnings- och den biblioteksverksamhet som bedrivs
• att arbeta för en kultur som kännetecknas av kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald
• att omvärldsbevaka och skapa förutsättningar för samverkan med näringsliv och samhälle
• att aktivt bidra till Chalmers mångfalds- och jämställdhetsarbete och genomföra jämställdhetsintegrering på institutionen
• att strategiskt planera institutionens försörjning av kompetens

I ditt uppdrag ingår att arbeta för en jämlik och god arbetsmiljö för både medarbetare och studenter.

Vi uppskattar att uppdraget som prefekt omfattar 100 % av en heltid, men det kan eventuellt kombineras med annat, såsom att forska eller utbilda.

Kvalifikationer
Du har en doktorsexamen inom relevant ämne, alternativt en akademisk examen på avancerad nivå kombinerat med flerårig erfarenhet av att leda en biblioteksverksamhet.

Att du har genomgått någon form av ledarskapsutbildning ser vi som meriterande, liksom erfarenhet av att ha arbetat med jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Kompetenser och egenskaper
Du är en kommunikativ ledare med erfarenhet av att leda chefer och medarbetare i en akademisk miljö, i en biblioteksmiljö eller båda. Att arbeta för mångfald och jämställdhet på alla nivåer är självklart för dig. Du är utvecklingsorienterad och har därtill tillräckliga kunskaper och färdigheter inom ekonomi för att kunna verka i en bitvis komplex ekonomisk kontext.

Vi vill att du är en positiv och inspirerande kraft med ett långsiktigt förhållningssätt. Vi förutsätter att du är närvarande och lyhörd för verksamhetens behov samtidigt som du är bra på att skapa och underhålla relationer inom Chalmers och med vår omvärld.

Du talar, skriver och förstår svenska och engelska obehindrat.

Om processen
Vi välkomnar både externa och interna sökande. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Parallellt med denna annonsering finns det möjlighet att nominera kandidater till tjänsten. Nomineringar skickas senast 30 juni till rekryteringsspecialist Martin Westerlund, e-post: martin.westerlund@chalmers.se

Prefektrekryteringar följer Chalmers riktlinjer för ledartillsättning. Första urval och intervju görs av en rekryteringsgrupp. Beslut sker efter dialog med rektor och HR-chef.

Urval till intervjuer för den här tjänsten görs under vecka 34 och en rekryteringsgrupp genomför en första intervju med kandidater den 29 eller 30 augusti. Vi ser gärna att du som söker tjänsten är tillgänglig då.

Chalmers arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är viktiga grunder för all verksamhet på Chalmers.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med Namn, Ref 20180349 och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:

CV

Personligt brev
• 1-2 sidor

Övrigt (valfritt)
• Eventuella intyg, betyg etc. Referenser lämnas vid en eventuell intervju.

Sista ansökningsdag: 15 augusti 2018

Vid frågor, vänligen kontakta

Stefan Bengtsson, Rektor,
stefan.bengtsson@chalmers.se

Anna Starfelt, HR-partner,
anna.starfelt@chalmers.se

Ann-Kristin Årman, SACO,
ann-kristin.arman@chalmers.se

*** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***


Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Strategin för att nå vetenskaplig excellens förverkligas inom åtta styrkeområden; Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. De grundläggande vetenskaperna utgör basen och hållbarhet, innovation och entreprenörskap är viktiga drivkrafter. Chalmers har omkring 11 000 studenter och 3000 anställda. Utveckling och förnyelse har präglat Chalmers ända sen starten 1829, helt enligt grundaren William Chalmers motto: Avancez!