All makt åt Kungliga biblioteket

Biblioteken ska här utgöra vårt gemensamma öppna rum för bildning, upplevelser och samtal. Läsning och lärande några av medlen för att skapa det … Fortsätt läsa All makt åt Kungliga biblioteket