Artikelsök – ett uppdrag för KB?

Eleverna är vana vid att direkt komma åt artiklar och annat på internet. Betaldatabasen Artikelsök där många artiklar måste beställas, ger därför ett föråldrat intryck. Tjänsten borde göras relevant för dagens tonåringar, skriver skolbibliotekarien Benjamin Forsberg.

Debatt
12 september 2017 av Benjamin Forsberg, skolbibliotekarie i Linköping
Benjamin Forsberg
Benjamin Forsberg jobbar som skolbibliotekarie på Folkungaskolan i Linköping.

Artikelsök är en databastjänst som lyfts fram som ett bra sökverktyg när man vill leta efter artiklar inom mängder med ämnen. Texterna kommer från dagstidningar eller ämnestidskrifter och nivån på artiklarna är ofta tillräcklig för att gymnasielever ska kunna tillgodogöra sig dem. Artikelsök lyfts fram som ett relevant alternativ och komplement i skolan till Google och andra gratistjänster.

Elever i dag är vana vid snabba svar via Google. Det är endast de mer ambitiösa eleverna som ser möjligheterna och smidigheten med Artikelsök. Så hur relevant är en betaldatabas år 2017 där en stor mängd av artiklarna inte finns i fulltext och behöver beställas?

Artikelsök kan fylla en funktion när eleverna och bibliotekarien har tid på sig, ofta i samband med gymnasiearbetet. Men när elever har en lektion på sig att leta information, då sjunker engagemanget. Vi vill kunna erbjuda en service där artiklarna kan levereras direkt i samband med sökning. Är det så krångligt att ordna med direktåtkomst?

I dag ansvarar företaget Bibliotekstjänst för Artikelsök. De artiklar du inte kan få direkt tillgång till i Artikelsök kan i många fall beställas från Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå. Lånecentralen är statlig och är även Kungliga Bibliotekets partner i en rad frågor. När nu KB och Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå redan samarbetar i fler frågor, skulle inte de kunna göra Artikelsök till ett nationellt uppdrag?

Finns det möjlighet att skapa ett samarbete eller ett avtal med BTJ? Ett avtal som även innebär att man utöver arbetstiden och energin som läggs på att skapa katalogposter även erbjuder artiklarna i fulltext? Eller är det en upphovsrättslig fråga? Ge åtminstone en möjlighet för användaren att beställa artiklarna direkt i programmet och slippa omvägen via skolbiblioteket och lånecentralen i Umeå.

Skolbiblioteken saknar en relevant och lättillgänglig tidskriftsdatabas. Referensdatabaser må ha varit viktigt i webbens barndom, men nu fyller det ur elevens perspektiv ingen funktion. Artikelsök har alla möjligheter att reformeras och återigen bli relevant för tonåringar 2017.

Benjamin Forsberg, skolbibliotekarie i Linköping