Efter JO-besluten

Efter de JO-beslut som förra sommaren riktade kritik mot två kommuner, med anledning av arbetet med medieurval och hur man förhöll sig till … Fortsätt läsa Efter JO-besluten