Nej, källkritik är inte odemokratiskt

Ledare
9 maj 2018 av Annika Persson

Bild Sandra JohnsonNär vetenskapsmanifestationen March for science trampade fram längs Stockholms gator den 14 april gick demonstranterna under kampanjmantrat ”Hur vet du det?” – ”en fråga för en smartare valrörelse”. Med kampanjen vill man hjälpa både politiker och väljare till en sannare bild av verkligheten: att inte lägga för stor vikt vid lösryckta siffror utan titta på utvecklingen i sin helhet. Att inte dra förhastade slutsatser utan fundera noga över vilka slutsatser som egentligen går att dra utifrån de uppgifter som presenteras. Kampanjen vill också att vi ska fortsätta att fråga tills vi förstår. 

I det här numret tar vi tillsammans med Svensk biblioteksförening tempen på några av branschens hetaste valfrågor. Det handlar om bemanningen av skolbiblioteken, om läsfrämjande för unga och om bibliotekens roll när det gäller källkritik och informationskunskap. Det handlar om schemat för implementering av öppen vetenskap, om det kommande upphovsrättsdirektivet och om myndigheternas informationsförsörjning.  

Den sittande regeringen har gjort flera insatser på biblioteksområdet under mandatperioden och det syns i flera av svaren att frågorna stötts och blötts och att kunskapen om biblioteksutvecklingen därmed växt just ”i sin helhet” . Överlag finns i enkätsvaren en samsyn på bibliotekens uppgift och i de flesta fall en ambition att verka för utveckling och likvärdig tillgång.

Men här finns också ett parti vars politik avviker skarpt från de andras och det är Sverigedemokraterna. Här finns inga ambitioner att bemanna skolbiblioteken. Tvärtom anser de det ”orimligt” att försöka. Och när det kommer till källkritik lämnar partiet ett häpnadsväckande svar. Sverigedemokraterna tycker att det är ”odemokratiskt” om bibliotek gör bedömningar av källors trovärdighet. Att ”en bibliotekarie ska tala om för allmänheten vad som är sant eller inte av det som ligger på bibliotekshyllan för närmast tankarna till det gamla DDR”, skriver partiet. Får personalen ens upplysa om att Johannes Anyurus De kommer att drunkna i sina mödrars tårar är fiktion, undrar man. 

Lästips

Vill du också gärna krypa in i andras sovrum? I nya boken Till sängs i kulturen frossar Malena Ivarsson och Samanda Ekman i fiktionens och ­författarnas kärleksliv. Allt från Sartre och Beauvoir till den unge Werthers lidanden. Enligt modellen från Roland Barthes Kärlekens samtal.

Detta och mycket annat ska vi prata om på Biblioteksdagarna i Stockholm som går av stapeln den 16 och 17 maj. Bland annat kommer svaret på #Hurvetdudet-kampanjens böner i form av en person som gjort sig känd för att leverera vederhäftiga fakta om världens utveckling på ett sätt som alla kan förstå: Anna Rosling Rönnlund. Henne har vi intervjuat på sidorna 28-29 och hon är också en av huvudtalarna på Biblioteksdagarna.
Vi ses där!