Ordföranden: ”Det är en medlemsintern fråga”

DEBATT.Svensk biblioteksförenings ordförande Johanna Hansson svarar på Peter Axelssons debattinlägg om varför Biblioteksbladet inte tilläts närvara under årsmötet.

Debatt
22 maj 2019 av Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening
Johanna Hansson. Foto: Stina Loman.

Hej Peter,

Tack för ditt brev.

I år hade Svensk biblioteksförenings årsmöte att besluta kring bland annat en motion om föreningens medlemstidskrift Biblioteksbladet. Tidskriften är medlemsägd och årsmötet kan därmed sägas vara ett ägarmöte kring tidskriften.

Motionen har väckt känslor och engagemang. Det finns olika önskemål och synpunkter på Biblioteksbladet och vilken nytta den gör för medlemmarna.

Biblioteksbladet har lyft såväl motionen som debattartiklar kring denna. Styrelsen har i handlingarna till årsmötet lämnat ett svar på motionen.

Det är viktigt att årsmötet blir ett tillfälle att låta medlemmar diskutera och fritt framföra sina synpunkter. Det är av vikt för medlemmarna att så sker men också för den fortsatta processen kring tidskriften.

Styrelsen menar att det är en viktig diskussion att föra och att det är en medlemsintern fråga där medlemmar bör känna att de har en möjlighet att lämna sina synpunkter.

Styrelsen anser att så nu har skett och att föreningen kan gå vidare med det beslut som årsmötet fattade.

Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening.

Läs mer: 

”Av vilket skäl stoppades BBL från att bevaka årsmötet?”

Beskedet: Biblioteksbladet blir kvar

”Slut upp för BBL!”

Vill ni verkligen lägga ner Biblioteksbladet?

Biblioteksbladet hotas av nedläggning