”Slut upp för BBL!”

Yttrandefrihet är en av våra viktigaste rättigheter, och är en av de fundamentala mänskliga rättigheterna. Svensk Biblioteksförening ska, enligt sina stadgar, vara en … Fortsätt läsa ”Slut upp för BBL!”