Regeringen gör om läroplaner – stärker digital kompetens

Skolan ska bli bättre på att stärka elevernas digitala kompetens, det sa regeringen vid en presskonferens i dag. Läroplanerna kommer att förtydligas, något som bland annat påverkar skolbibliotekens roll.

9 mars 2017 av Stina Loman

Elever ska bli bättre på källkritik och programmering. Dessutom ska de utveckla en förståelse för hur digitalisering påverkar både individ och samhälle. Det är några av förändringarna som framöver ska införas i läro-, kurs- och ämnesplaner.

Både grund- och gymnasieskolan berörs av förändringarna, sa regeringen på en presskonferens i dag.

Förändringarna påverkar bland annat skolbibliotekens roll. Regeringen skriver att skolbibliotekets verksamhet ska används som en del i undervisningen för att stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens.

Utbildningsminister Gustav Fridolin menar att Sverige har legat efter andra länder i ett nationellt arbete med digitaliseringen i skolan.

– Det har lett till att vi inte har haft tillräckligt starka krav i läroplanen för att jobba med medie- och informationskunnighet. Därför behöver vi stärka det, säger han till Biblioteksbladet.

Från och med 1 juli i år ska reglerna börja tillämpas i skolorna.