Regionbiblioteken kan få digitalt uppdrag

Nationella biblioteksstrategins första förslag är att ge landets invånare ett digitalt kunskapslyft. Detta ska ske genom regionbiblioteken och medel på 25 miljoner per år.

22 september 2016 av Adam Westin
Förslaget presenterades i KB:s monter på Bokmässan. Foto: Adam Westin
Förslaget presenterades i KB:s monter på Bokmässan. Foto: Adam Westin

Förslaget från den nationella biblioteksstrategin, som är det första hittills, är medvetet något luddigt formulerat. Regionbiblioteken ska få ett tydligt uppdrag att utveckla den digitala kompetensen på folkbiblioteken genom att utbilda ”piloter”, under ledning av KB. Piloterna ska sedan utbilda kollegorna, som sedan ska sprida kunskaperna till befolkningen.

Men vad som ska ingå i den här digitala utbildningen är upp till regionbiblioteken att avgöra, säger samordnaren Erik Fichtelius.

– ”Huret” vill vi väldigt tydligt lägga till den lokala nivån. Vi kan konstatera att biblioteken gör en massa saker idag, men kåren som helhet behöver kunna ha en jämnare kompetens för att kunna möta alla sina besökare, säger Erik Fichtelius.

Att regionbiblioteken kommit i kläm på senare tid har bland annat uppmärksammats i en rapport av tidigare biblioteksrådet Barbro Thomas. Nu ska de få en tydligare roll.

– Kan vi på det här sättet redan nu i en nationell struktur visa på regionbibliotekens betydelse så handlar det inte bara om digital kompetens utan också biblioteksväsendets struktur, säger Erik Fichtelius.

För att genomföra det digitala kompetenslyftet äskas 25 miljoner kronor årligen under tre år. Förslaget i sin helhet finns att läsa på Kungliga bibliotekets hemsida.