SD: ”Utred boklån endast till medborgare”

POLITIK.Den som inte är svensk medborgare ska kunna nekas tillgång till vissa tjänster på biblioteken, skriver Sverigedemokraterna i en riksdagsmotion. Efter uppmärksammade händelser runt biblioteken i Sölvesborg och Täby berättar SD:s Aron Emilsson på hur han ser på bibliotekens framtid.

29 november 2019 av Annika Clemens
Aron Emilsson (SD), riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson. Foto: Riksdagen

I en riksdagsmotion föreslår Sverigedemokraterna att personer som inte har svenskt medborgarskap ska kunna nekas boklån och andra bibliotekstjänster. Ingen ska stängas ute från biblioteket som rum, men vissa tjänster ska kunna förbehållas svenska medborgare.

– Det är delvis en principiell inställning. Om man ser biblioteken som en del av den skattefinansierade välfärden finns det en rimlighet att se vilka grupper som inte är med och solidariskt finansierar systemet och knyta vissa beställningar och utlåningar till medborgarskapet, säger Aron Emilsson, riksdagsledamot och partiets kulturpolitiska talesperson.

Medborgare i andra nordiska länder ska fortsatt kunna låna böcker, och troligen även turister. Men det är oklart vad som ska gälla för personer som har kommit till Sverige för att arbeta och de med uppehållstillstånd. Exakt hur det ska utformas bör utredas, föreslår partiet.

– Det rör inte turister och naturligtvis inte utländska studenter, och framför allt inte nordiska medborgare. Det här handlar om att vi i högre utsträckning vill se biblioteken som en del av det som är välfärd. Och en grundprincip är att allmän välfärd är skattefinansierad. Då ska vissa tjänster också vara knutna till medborgarskap och inte vara tillgängliga för alla som kan tänkas vilja ta del av dem.

Personer med uppehållstillstånd kan betala skatt och det finns medborgare som inte betalar skatt, varför vill ni knyta rätten till medborgarskapet?

– Vi har skrivit i generella termer. Vi vill se vilka tjänster och vilka tillfällen som kan bli aktuella. Vi vill tillsätta en utredning kring detta.

Självklart ska biblioteken ha HBTQ-hyllor

Frågan om litteratur på andra språk än svenska på biblioteken har ställts på sin spets i Sölvesborg senaste året. Nya Samstyret, lett av SD i samarbete M, KD och det lokala SoL-partiet, ville stryka formuleringar om bland annat litteratur på ”alla elevers modersmål” och samarbete med modersmålslärare i biblioteksplanen. De hade inte räknat med att det skulle ta så lång tid att driva igenom några ”redaktionella ändringar”, som kommunalrådet Louise Erixon (SD) kallar dem. Men två återremisser, ett avslag till följd av sen ankomst och en sparkad bibliotekschef senare är frågan fortfarande i luften. I december ska den reviderade biblioteksplanen upp i kommunfullmäktige för beslut igen.

DETTA HAR HÄNT: Tidslinje över turerna i Sölvesborg

Det är sorgligt, sade Sofia Lenninger när hon fick lämna posten som kultur- och bibliotekschef i Sölvesborg. Foto: Annika Clemens

Sofia Lenninger, bibliotekschefen som skulle skriva ändringarna på uppdrag av kommunalrådet upplevde att Sverigedemokraterna i Sölvesborg ville utmana bibliotekslagen. Hon berättade öppet om detta i Biblioteksbladet och hon tror själv att det var en del av anledningen till att hon blev utköpt av kommunen och fick sluta omgående. Men det framkommer i SD:s motion att partiet vill ändra bibliotekslagen i just den riktningen. Partiet föreslår att personer med annat modersmål än svenska inte längre ska vara en prioriterad grupp för biblioteken, som i dag. Däremot ska personer som talar något av minoritetsspråken och personer med funktionsnedsättning fortsatt prioriteras, enligt partiets riksdagsmotion.

Läs mer Reportage från Sölvesborg – besökarnas åsikter om ändringarna i biblioteksplanen

Då ska vissa tjänster också vara knutna till medborgarskap och inte vara tillgängliga för alla

I Alliansstyrda Täby kommun utanför Stockholm sitter Sverigedemokraterna i opposition. Där ville Steven Jörsäter (SD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden, stoppa ett program där författaren Moa-Lina Olbers Croall skulle tala om normkritik och livet som transperson utifrån sina böcker. Normkritik, menade Steven Jörsäter, är en politisk fråga. Att ”…ifrågasätta den självklara relationen mellan man och kvinna och våra könsidentiteter uppfattar vi som destruktivt”, skrev han till bibliotekschefen.

Men här har partiet centralt en annan åsikt. Politiker ska inte gå in och recensera eller styra över program, säger Aron Emilsson. Han tar avstånd från hela Täby-incidenten och tycker att det var ett övertramp. Både att lägga sig i tjänstemannautövningen och att recensera programutbud. Frågan om HBTQ på bibliotek tycker han inte heller är kontroversiell.

– Självklart ska biblioteken ha HBTQ-hyllor precis som det finns hyllor om andra saker, säger han.

Maria Carlén och Tamara Laketic, bibliotekarier i Täby, tyckte att det kändes oroande att en politiker ville stoppa en programpunkt på bibliotektet. Foto: Annika Clemens

Viktigt för framtidens bibliotek är tystnaden, betonar Sverigedemokraterna i sin motion.

– För mig är det viktigt att framtidens bibliotek fortsätter att vara en av få tysta miljöer som präglas av studiero och utbud av information. Det ska vara en samlingsplats för fler att få kunskap och vägledning i källkritik i nya och gamla databaser.

SD vill att regeringen ska ge kommunerna i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att biblioteken ska kunna tryggas, berättar Aron Emilsson.

– Det ska vara en trygg och rogivande plats och samtidigt som det ska vara ett så öppet rum som möjligt fortsättningsvis. Det gäller att hitta den balansen. Något måste göras i samverkan mellan stat och kommun.