Skolinspektionen: Brister i användningen av skolbiblioteken

I den reviderade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet har skolbiblioteket en utpekad roll både när det gäller att stärka elevernas språkliga förmåga … Fortsätt läsa Skolinspektionen: Brister i användningen av skolbiblioteken