Skolinspektionen: Utveckla undervisningen i källkritik

Skolinspektionen har kvalitetsgranskat 30 skolor i årskurserna 7-9 för att se om undervisningen inom källkritik och informationssökning i svenska och samhällskunskap är tillräcklig. … Fortsätt läsa Skolinspektionen: Utveckla undervisningen i källkritik