Tipsa Biblioteksbladet

Vad händer på ditt bibliotek? På din ort? Tipsa Biblioteksbladet om nyheter. bbl@a4.se
12
års totala twitterström arkiverades av amerikanska Library of ­Congress innan de gav upp ambitionen att arkivera alla ­plattformens meddelanden. Beslutet beror bland annat på ­svårigheterna att samla in materialet och att tillhandahålla det på ett ­begripligt sätt.