Tema

Den bästa upplevelsen

Vad tycker besökarna om biblioteket? Biblioteksbladet tittar närmare på UX-metoder för att undersöka hur verksamheten tas emot av dess användare.

19 september 2019
Användarna ska lära bibliotekspersonalen hur de kan utveckla verksamheten. Inte tvärt om. På universitetsbiblioteket i Växjö förbereder sig UX-gruppen för en gerillatest.