Tema

Hotad på jobbet

Stök och obehagliga situationer har alltid ­förekommit på bibliotek. Det nya är hot och hat med politiska motiv och att bibliotekarierna anser att problemen förvärras. Biblioteksbladet granskar ett växande arbetsmiljöproblem.

20 september 2017
Illustration: Kristian Ingers
Illustration: Kristian Ingers