Tema

Ny status för barns rättigheter

BARNKONVENTIONEN.Sedan årsskiftet är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Vad betyder det för biblioteken?

15 januari 2020
Grafik: Getty images