Tema

Upphovsrätt

I årets första nummer fördjupar vi oss i upphovsrätten. Vilka av bibliotekens frågor kommer att lösas med ny EU-lagstiftning? Vilka behöver vi lobba för nu? Och när ska digitalt material få delas som fysiskt?

9 februari 2017
Det digitala tidningsarkivet har ersatt delar av det gamla mikrofilmsarkivet på Kungliga biblioteket i Stockholm. Foto: Jeanette Andersson
Det digitala tidningsarkivet har ersatt delar av det gamla mikrofilmsarkivet på Kungliga biblioteket i Stockholm. Foto: Jeanette Andersson

Artiklar i temat Upphovsrätt